Lambertsson Vår Sak Vår/Sommar 2023

I årets första nummer av Vår Sak summerar vi viktiga händelser för Lambertsson, så som nya Lambertsson Calculate, vår energioptimering och vårt arbete med säkerhet och miljö.

Nyheter om och för oss på Lambertsson

VÅREN/SOMMAREN 2023

Fokus på grön omställning och social hållbarhet Tillsammans säkrar vi hela bygget och skapar trygga och effektiva arbetsplatser

Inn e håll

I detta nummer har vi flera roliga projekt att lyfta fram. Och vi djupdyker i både energioptimering, Byggåret och vårt nya butikskoncept. Alla dessa är viktiga delar i vår förflyttning mot att bli branschens bästa partner som levererar mot vår mission; att skapa effektiva, säkra och hållbara byggarbetsplatser som ökar våra kunders lönsamhet. Vårt varumärkes personlighet är ingen kopia av någon annan Vad som också är affärskritiskt är varumärket. Extra viktigt är det när erbjudandet inte är unikt. Tänk dig att du väljer mellan flera företag där deras funktionella erbjudande är likvärdigt. Vad är det då som avgör ditt val? Jo, vad du känner för de olika varumärkena. Produkter skapas i fabriker, men varumärken skapas i människors hjärnor

Peter Mikes – Nu sluter vi leden

4-5

Vår gröna omställning

6-11

Lambertsson Logistics

12-13

Energioptimering

14-15

Vunna affärer

16

Intervju - Christopher Ekengren Shotey

17

Nya butikskonceptet

18-19

Uppföljning av Vintersäkra kampanj

20

6

Ny kommunikationsplats

21

Vår gröna digitalisering

Social hållbarhet

22-25

Byggåret

26-29

Glacell skapar hållbar energi

30-31

Medarbetarsidan

32

Säkerhet och miljö i fokus

33

Landet runt

34-35

”Våra kunder litar på vårt varumärke, för att de litar på er”

Elmiamässan

36

Rottneros och Nu breddar vi väg i Norrland

37

Returkontrollutbildningen

38-39

10

Vi möter våra kunder på många sätt. Alla intryck vi sänder ut formar en uppfattning i våra kunders tankar. Det jag vill ha sagt är att allting som du och jag gör påverkar de för - väntningar, och känslor, som våra kunder har om Lambertsson. Vi tillsammans formar löftet.

Uppföljning av Lambertsson Elevate

40-43

Plats att växa och Lambertsson Challenge

44

Lansering av Lambertsson Calculate

Musikhjälpen - återblick

45

Lambertsson på sociala medier

46–47

Vi måste börja betrakta Lambertsson som ett eget varumärke, med sitt egna DNA, sina egna värden, sin egen personlighet som är skilt från våra systrar. Vi är ingen kopia av någon annan. Vi är vi. Och våra kunder väljer oss just för att Lambertsson är den Lambertsson är.

12

18

Logisk utveckling för logistikens efterfrågan

Nya butikskonceptet tar form

Marknadschef Lambertsson Sverige

2

3

Lambertsson FRAMÅT

Vi måste nu mer än nånsin jobba med smarta lösningar som ökar kundernas effektivitet

D et är speciella tider vi har framför oss i branschen. Kapitalkostnaderna har gått upp, i och med att räntorna ökat. Det är svårt för byggherrarna att få igång sina projekt och hela branschen står inför en förmodad nergång på omkring 20 procent. Ja, det är tufft där ute för våra kunder som med allt större medvetenhet börjar söka vägar till kostnadsbespa - ringar och ökad effektivitet. Det är utmanande tider också för oss, givetvis. Men är det inte samtidigt så, att vi aldrig haft en bättre möjlighet än det kommande året, att faktiskt demonstrera vår värdeleverans? ”Jag vet att vi är rustade att komma starkt ur det här.”

Väl positionerade att skapa ökat kundvärde Vår försäljning handlar inte om att kränga grejer, utan om att på riktigt vara lyhörda för kundens behov för att därigenom skapa effektiva lösningar. Det skapar ökat kundvärde, som i gengäld ger oss ökade intäkter. Vi har kontinuerligt tagit steg för att bättre leverera mot vår mission. Det återstår mycket att göra, mycket att förfina. Men där vi är just nu, är långt fram nog att verkligen arbeta rationellt och planer- bart för att öka lönsamheten både för våra kunder och för Lambertsson. För att lyckas måste vi sluta leden ännu starkare. Ett starkt samarbete är, och kommer alltid att vara, vägen till framgång. Nu mer än någonsin. Ju högre ambition, desto bättre blir vi!

VD Lambertsson Sverige

4

5

LAMBERTSSON FRAMÅT Grön omställning

Digitalisering accelererar den gröna omställningen

Vi verkar i en bransch som traditionellt sett varit relativt långsam när det kommer till att anamma nya digitala lösningar. Men de senaste åren har användningen av digitala lösningar ökat kraftigt. Detta i takt med att fler integrerar hållbarhet i sina strategier och inser effektiviseringsfördelarna.

V i på Lambertsson har tagit täten när det kommer till att utveckla tjänster, koncept och digitala lös- ningar som redan här och nu skapar förutsättningar för våra kunder att bygga mer effektivt, lönsamt och hållbart. Nu kan vi presentera ytterligare ett digitalt redskap i Lambertsson Calculate. Lambertsson Logistics En effektivare logistik och samordnande av material- flöden leder till reducerade kostnader, ökad leverans- precision, kortare ledtider, färre arbetsplatsskador och upp till 80 procent färre transporter. Vi erbjuder allt från rådgivning och mindre tekniska lösningar till mer omfattande analys, planering och drift av kompletta helhetslösningar. Lambertsson Online Lambertson Online gör det möjligt för kunder att för- bättra både effektivitet och lönsamhet i byggprojektet genom att förenkla hanteringen och öka kontrollen. Plattformen finns tillgänglig både som webbapplikation och som mobilapplikation och hjälper kunderna att både få en översikt av projektet och att hantera det var som helst ifrån.

Lambertsson Control Med Lambertsson Control kan våra kunder skapa framtidens energi-och klimatmedvetna byggarbets- platser genom att förenkla mätning, övervakning, styrning och automatisering av klimatdata. Sedan 2022 är det lagkrav på att redovisa vilken klimatpåverkan nya byggnader har, en så kallad klimatdeklaration. Det är omfattande information som ska redovisas till Boverket och Lambertsson Control är ett viktigt verktyg i den processen. Lambertsson Calculate Med hjälp av beräkningsverktygen under Lambertsson Calculate kan användare med några få klick få fram jämförelser på olika produkt- och tjänsteval med be- räkningar på möjliga besparingar i såväl pengar som koldioxidutsläpp och energianvändning. Verktygen tar också hänsyn till faktorer så som projektets geografi för att leverera ytterligare exakthet i datan.

6

7

LAMBERTSSON FRAMÅT Grön omställning

Nya produkter och tjänster

Ett hållbart erbjudande på riktigt gör oss till branschens bästa partner

Lambertsson Calculate Lambertsson Calculate gör energi- och miljövinst- erna konkreta för våra olika tjänster. Med några få klick kan beslutsfattare snabbt få siffror på de ekonomiska och miljömässiga nyttorna, vilket för- enklar valet av mer hållbara alternativ.

Volvo ECR 25 Electric Volvo ECR 25 Electric är en tyst och stark batteri- driven grävmaskin som är likvärdig i prestanda med en fossildriven maskin. Maskinen är kompakt och smidig med nollutsläpp, vilket gör den idealisk för rör- och ledningsläggning, grundarbeten och rivning.

Det är allt fler aktörer inom byggbranschen som integrerar hållbarhet och miljömål i sina strategier. För de stora och seriösa aktörerna är detta idag en självklar och central del i styrningen.

V i på Lambertsson har alla förutsättningar att lyfta diskussionen med kunder – från produkter och pris till koncept och helhetsåtagande. Allt för att hjälpa dem att bygga effektivare och mer hållbart. Att hyra är att hushålla Genom att hyra maskiner och utrustning endast när kunderna behöver dem kan vi gemensamt hushålla med resurserna. Fossilfria transporter Med vår geografiska närhet över hela Sverige och våra fossilfria transporter med biobränslet HV0100 möjliggör vi en mer hållbar bygglogistik.

Gröna maskiner Övergången från fossila bränslen till el är fortfarande högst aktuellt och ett pågående arbete. I nuläget kan vi erbjuda kunder uthyrning av över 130 maskiner i 17 maskingrupper, allt från den eldrivna sågen till större anläggningsmaskiner som den eldrivna hjullastaren. Hållbara bodar och leveranscontainrar Vi förenklar för en mer hållbar bodetablering genom att tillhandahålla bodkoncept med hög energieffektivi- tet och komfort. Tillsammans med leveranscontainrar reduceras kostnader och svinn, och säkerheten ökar.

Dumper Wacker Neuson DW15e Wacker Neuson DW15e är en utsläppsfri eldriven dumper. Maskinens elektriska drivsystem möjliggör fler användningsområden eftersom den är mycket tyst och helt utsläppsfri. Maskinen är perfekt för arbeten i innerstäder, naturskyddsområden, inom- hus och på andra platser där avgaser och buller inte önskas eller tillåts.

Volvo L25 Electric 5,0t Volvo L25 Electric 5,0t kompakta hjullastare över- träffar dina förväntningar genom att tillhandahålla imponerande prestanda utan att orsaka några skadliga utsläpp. Du kan vara säker på att den här maskinen kommer att utföra jobbet oavsett vilken applikation den används till, samtidigt som den arbetar i en tyst, ren och bekväm miljö.

8

9

LAMBERTSSON FRAMÅT Grön omställning

Nu gör vi energi- och miljövinsterna konkreta

Nu lanserar vi det nya konceptet Lambertsson Calculate. Ett nytt digitalt koncept som tagits fram för att konkretisera nyttorna vad gäller olika valmöjligheter som finns i vårt erbjudande. Det handlar om att sätta siffror på de ekonomiska och miljömässiga fördelarna så att det blir konkret, lätt att förstå och enkelt att fatta kloka beslut.

F örst ut är tre olika beräkningsverktyg - för bodetablering, bygglogistik samt för leverans- container. Men Lambertsson Calculate kommer fortsätta växa till sig över tid, med fler beräknings- verktyg efterhand. Internt har det nya konceptet redan börjat lanseras. Hampus Kjellberg, vår affärsutvecklare, är ansvarig för konceptet och den som haft interna utbildningar och genomgångar. Vad har han att berätta om responsen så här långt? - Konceptet har tagits emot väldigt bra internt. Det intressanta är att kundnyttorna som lyfts fram är så stora att till och med vissa medarbetare haft svårt att köpa det. Men allt bygger på verklig data och utgår från de lägre värdena snarare än de bättre, så vi har till och med marginal i det vi påstår. Vi är helt enkelt väldigt duktiga men alla vet inte att vi är så bra som vi är. Att verkligen presentera nyttorna i konkreta siff- ror har historiskt varit besvärligt. Det är det som gör dessa beräkningsverktyg så viktiga. Det är ett sätt att sätta siffror på hur mycket vi faktiskt kan hjälpa våra kunder i deras miljöomställning. - Min förhoppning är att den ska skapa ett intres- se för produkter och tjänster som är relativt nya. Det blir en dörröppnare i vår kundrelation.

Hampus Kjellberg, Affärsutvecklare

Omfattande lansering Konceptet lanseras nu på bred front med hjälp av en ganska omfattande kampanj - med alltifrån annonsering i sociala medier och byggfakta till PR, nyhetsbrev och digital marknadsföring. Vad ger Lambertsson Calculate oss för konkurrensfördelar? - Många kunder kommer få en aha-upplevelse att vi har de här tjänsterna eller produkterna. Det är svårt att nå ut med alla. Jag tror också det kommer bidra till en ny syn på Lambertsson - från en reaktiv leverantör till en proaktiv partner. Att våra kunder i högre drag drar nytta av expertisen.

Hur viktigt är det med sådana här besluts- underlag? - För alla nya produkter och tjänster, särskilt om de för med sig en initialkostnad, så ligger bevisbördan på leverantören. Med Lambertsson Calculate kan man förstå ganska intuitivt hur bra olika val är, och sätta det i relation till investeringen.

Finns det något annat verktyg som står på tur? - Den vi tittar på härnäst är ett beräkningsverktyg till leveransplaneringsverktyget. Det verktyget är tänkt att byggas på den klimatnyttoanalys vi just nu jobbar på. I och med det kommer kunden kunna se hur mycket mindre CO2 man släpper ut genom att planera sina leveranser till projekten.

10

11

Intervju

Logisk utveckling för logistikens efterfrågan

Inom bygglogistikområdet händer det mycket just nu. Den som kanske känner av det allra mest är Rasmus Gardahl som nu jobbar för fullt med att stötta regionen Öst och Väst. Där finns bygglogistikverksamheten nu etablerad.

I sin centrala roll jobbar Rasmus Gardahl som spindeln i nätet för att stötta de regioner som har en bygglogistikverksamhet up and running. De båda regionerna - Öst och Väst - kör på för fullt. Och det har gett resultat. Inför 2023 har omsättningen för logistikdelen fördubblats jämfört med 2021, dvs inkommande ordervärde. Parallellt fortlöper arbetet med att etablera bygg- logistiken också i de övriga regionerna. Intresset är stort från syd till norr, men Mellersta sticker ut i efter- frågan. Det är mycket som händer där, vi kommer vara up and running där i år. Tydligt att efterfrågan ökar Hela marknaden rör sig mot ett större fokus på logistik. Det kommer fler och fler universitetsutbild - ningar kopplat till bygglogistik. Utmaningarna är att byggbranschen är restriktiva med att anamma nya trender och nya arbetssätt och lösningar. Men att det finns en stor efterfrågan är självklart. Och den ökar i snabb takt. Inte minst med hänsyn till lågkon - junkturen, som gör att de flesta ser vikten av kost - nadseffektiviserande åtgärder. ”Effektiv samordning och logistik- planeringen är en förutsättning för att uppnå detta.” Innovation är centralt för långsiktig framgång Det pågår väldigt mycket diskussioner i olika forum om ”ett smartare byggande”, både hos offentliga beställare och i den akademiska världen. Där är logistik en stor del av ekvationen, menar Rasmus.

Rasmus Gardahl, Entreprenadchef

- Vilka typer av kravställningar, incitament till utveck- ling av metoder och produkter kommer från beställare och politiker framöver? Det blir en knäckfråga. T ex elektrifiering och vätgasdrivna fordon. Där är delaktighet viktigt så att vi kan vara med och påverka. Och såklart hålla oss uppdaterade i omvärldsfrågor och innovationer som vi kan anamma. Leverans i samverkan möjliggör helheten I hela Lambertsson pågår projekt i syfte att effektivi - sera de interna processerna. Det gäller även intern - logistiken. Det här är en central fråga för att förenkla och förbättra leveransen av flera affärssegment och helhetserbjudandet, vilket resulterar i färre kontaktytor för kunden och effektivare byggprocesser. - Det jag sitter mycket med är det arbete som ämnar effektivisera vår samlade leverans av flera affärsseg- ment. Vi har en styrka i det breda tjänsteutbudet, och med rätt samarbete och förutsättningar kan vi leve- rerar en oöverträffad service avseende arbetsplats- omkostnader. Det innebär en effektivare offerering och sömlös leverans och uppföljning, avslutar Rasmus.

12

13

Intervju

Mer data idag. Bättre energi- dimensionering imorgon. Johan Lindroth är en trotjänare i företaget. I augusti har han tjänat bolaget i 25 år. Första 19 var han regionchef i Öst inom el. Sedan 2020 är han affärschef med fokus på tillfälliga installationer och byggklimat, t ex Keep Out och energioptimering. N är det kommer till produkternas utveckling inom elområdet så har det inte hänt allt för mycket

under åren, jämfört med sortimentet inom t ex ren - tal, som mer kontinuerligt har uppdaterats. Men det håller på att ändras. I takt med att utvecklingen inom digitalisering och elektrifiering ökar kommer nya lösningar på plats allt snabbare. Utrullningen av Lambertsson Control har ytterligare skyndat på en omställning av produktsortimentet för att fortsatt möta de förändrade behoven. En av Johans upp - gifter är att ansvara för konceptutvecklingen inom detta segment. Och då blir det ofta tvärfunktionellt. - Om man tittar på hela energioptimeringsdelen så har vi ju även Tillfällig tillslutning som handlar om att tillsluta bygget med en lösning som är tätare än den traditionella metoden. Det är ett produktområde som inte ligger under mitt ansvar, men den tillhör ju energi- optimering och kilmat som en av alla möjliga kom- ponenter när man ska leverera en lösning till bygget. Control optimerar både energi och kunskap Förutom värmecentraler och värmare så har vi sedan 2021 också Lambertsson Control i erbjudandet. En lösning som möjliggör både mätning och styrning av energiflödena. Det i sig gör att vi kan tillgodogöra oss ännu mer kunskap om hur byggena använder sin energi. En annan sak är optimeringen av modulerna. Johan Lindroth berättar att man nu håller på att uppgradera alla Premium-modulerna med klimat- styrningen, där Lambertsson Control är standard.

”Ju mer data vi samlar på oss idag, desto bättre kan vi dimensionera imorgon” Batterilösning stort fokus framåt Elektrifieringen av anläggningsmaskiner ställer också stora krav på maskinuthyrare att anpassa erbjudandet för att möta behoven imorgon. Här kommer batterilösningar spela en stor roll för att säkerställa att det finns energi tillgänglig när det behövs. Det är helt enkelt en nyckelfråga som ska vara löst inom loppet av två år.

”Vi ska bli duktiga på att sälja det här. De som inte fått kunskap måste efterfråga den.” - Med tanke på alla miljökraven som kommer så kommer detta att bli viktigt. Maskinerna måste gå att laddas snabbt när det väl behövs. Här kan man inte planera enligt något schema. Vi måste satsa mer på det här, säger Johan Lindroth. På frågan om vad han haft för internt fokus den närmaste tiden berättar Johan att många utbildningar genomförts för montö- rerna för de ska kunna göra installationer av Control.

Utbildning har även hållits med medarbetarna som ska kunna göra de initiala kalkylerna och beräkning- arna. Även Keep Out har det genomförts utbildningar med säljarna om för att de bättre ska kunna sälja in konceptet.

Johan Lindroth, Affärschef

14

15

Vi säkrar hela Eds Allé när den nya stadsdelen växer fram

I de västra delarna av Upplands Väsby växer en ny stadsdel fram. Fastighetsbolaget Väsbyhem är en av byggherrarna som bygger totalt 380 bostä- der, garage och kommersiella lokaler i flera etap - per. Lambertsson har vunnit upphandlingen för Väsbyhems nästa etapp, som gäller en APO för kvarter A och B i Eds Allé. Patrik Wykman, projektledare LOU på Lambertsson: - Genom denna upphandling kommer vi på Lambertsson leverera allt som behövs till arbets- platsen för att bygget ska kunna genomföras, förutom hyresmaskiner.

En säljorganisation som löser kundbehov och säkerställer hela bygget

Till exempel rör det sig om nästan 16 000 kvm byggställning. I leveransen ingår alltifrån bodar, platskontor, bygghiss, el och tillfällig uppvärmning, belysning och ett komplett skalskydd. Utöver detta ingår även trafikomledning och trafikskyltning i anslutning till projektet.

Efter ett rekordstarkt år 2022 fortsätter vi nu att rusta organisationen för framtiden. En central del i vår förändringsresa är att organisera oss på ett sådant sätt att vi så bra som möjligt kan leverera mot vår mission, vilken är att skapa effektiva, säkra och hållbara byggprojekt som ökar kundernas lönsamhet. För att göra det behöver vi skapa förutsättningar för att mer effektivt kunna erbjuda lösningar på kunders behov, snarare än att sälja det vi har att erbjuda. Rådgivande försäljning En som påverkats av förändringen i säljorganisatio - nen är Christopher Eskengren Shotey, som nu är en av våra regionala försäljningschefer. Christopher ser verkligen fram emot att vara en katalysator för organisationens tillväxtresa. Vi frågade honom vad receptet är för att lyckas i den nya rollen. ”Nyckelfaktor är att ta en proaktiv roll som bygger på rådgivande försäljning” För att lyckas måste man dels ha en god förståelse för vårt totalerbjudande och vara genuint intresserad av kundens behov och olika problem.

- Och så fortsätta bygga personliga relationer såklart. Det är en familjär bransch där relationer väger oer - hört tungt. Att hålla det man lovar är extremt viktigt. Vägen framåt är att konceptualisera olika erbjudand- en och att satsa på APO och helhetserbjudande. Christopher lyfter fram ett exempel där Lambertsson verkligen ingick partnerskap med kunden. ”Vi ska vara prisvärda, inte ha lägst pris” Det var ett projekt som låg väldigt nära en av våra filialer där sju olika aktörer lämnade pris. Vad man gjorde var att på riktigt sätta sig in i projektet och kundens utmaningar. Bl a fanns det en mycket liten yta för platsledningen att utföra sitt arbete och knappt plats för bodar och leveranser, vilket skulle innebära en utmaning för tidsplanen. - Så vi bjöd in kunden till vår filial och satte ihop en lösning där vi kunde erbjuda mellanlagring. Då fick kunden en helt annan inställning till vårt erbjudande, de förstod att vi på riktigt var intresserade av att lösa deras behov för att säkerställa ett effektivt och lönsamt projekt. I och med det växte uppdraget med fler och fler tjänster.

Det är ett stort byggnadsprojekt som kräver erfarenhet och god tillgång till materialvolymer.

Lambertsson levererar lösningar för arkeologisk utgrävning

Vi på Lambertsson har vunnit ett riktigt prestige- uppdrag. I uppdraget agerar vi helhetspartner för Nordens största boplats från järnåldern. Platsen är Uppåkra i Staffanstorps kommun. I projektet står vi för all infrastruktur och har levererat bland annat arbetsbodar, ett stort tält med strömförsörjning och körplåtar i stål för att minska påverkan på marken. Projektet involverar en rad olika aktörer, inklusive arkeologer från Lunds universitet. Vi på Lambertsson har varit ett stort stöd i arbetet och har bidragit till att lösa tillgängligheten till marken. Projektet är omfat- tande och utforskas i olika delar, och arbetet kon- centreras just nu till ”Hallen på höjden” som utgjorde residenset för Uppåkra på järnåldern.

16

17

N u har våra nya butiker äntligen börjat ta form. Målet har varit att skapa ett butikskoncept som är modernt, effektivt och trivsamt för både kunder och medarbetare. Förändringen är ett viktigt initia - tiv för att stödja vår förändringsresa som syftar till att bli branschens bästa partner som förenklar för våra kunder att bygga mer effektivt, säkert, lön- samt och hållbart. ”Modernt, effektivt och trivsamt för både kunder och medarbetare” Helsingborg, Gällivare och Kiruna först ut Vi har utformat butiksinredning och varuanläggningar med smarta exponeringsytor och aktivering för att förbättra kommunikation och inspiration. Butiken kommer vara en välkomnande och inspirerande plats som är enkel att navigera sig i. Vi har också skapat bättre mötesytor för personliga möten med våra hjälpsamma och kompetenta medarbetare.

Nya butikskonceptet tar form

Etablering steg för steg Butikskonceptet kommer rullas ut under en längre period, med prioritering på nyetablering och flytt. Förutom layouten av butiken, har vi även fokuserat på arbetsmiljöfrågor, exponering, sortiment, prissätt - ning och utbildning.

18

19

Vintersäkra hela bygget - en vinnande kampanj som fortsätter att imponera

U nder vintern genomförde vi kampanjen ”Vintersäkra hela bygget” och är nöjda med dess framgång på marknaden. Vi fortsatte att marknads - föra och visa på bevisen för konceptet. Under vår omvärldssituation såg vi en möjlighet att sätta extra fokus på energisituationen. Därför valde vi att skruva till huvudbudskapet en aning till ”Vintersäkra hela bygget - och ta kontroll över energikostnaden”. Fokus på säljdrivande marknadsföring Vi hade ett tydligt säljorienterat fokus på våra pro - duktgrupper som löser olika problem under vinter- halvåret. Genom att kombinera flexibel tillslutning, värme och byggbelysning, kunde vi skapa en opti- mal arbetsmiljö till lägsta möjliga energikostnad. Tillsammans med ett konceptuellt inlägg och fyra olika temainlägg som publicerades på våra sociala medier, presenterade vi ett tydligt värdeerbjudande och en konkret lösning. Kampanjen repeterades igen under januari månad, men denna gång drog vi nytta av eventuella pain points hos målgruppen som valt bort att Vintersäkra hela bygget. Förutom att synas på våra egna soci - ala medier, har vi denna vintern även synts på banner displays i de stora nationella medierna. Med över 1 miljon visningar har vi synts på bland annat Aftonbladet, Blocket och Omni. Vi är glada över att kampanjerna har varit så fram - gångsrika och trots att våren står för dörren, kan vi inte låta bli att längta efter nästa vinter.

Faktaruta Våra Vintersäkra-kampanjer har genererat väldigt fin statistik. Tillsammans med vår repetitionskam - panj kan vi presentera följande siffror: Länkklick: 993 Räckvidd: 33 756 Inläggsinteraktioner: 13 489 Målgrupp: 27 % kvinnor och 73 % män Flest personer har nåtts i: Västra Götaland, Skåne, Stockholm och Västerbotten

Hitta rätt säljstöd på marknads kommunikationsplats

Schibstedt-visningar Visningar: 1 260 667 Klick: 1 127 På Aftonbladet: 761 250 På Blocket: 328 508 På Omni: 78 924

Som en del i vårt förändringsprojekt Elevate har vi nu också lanserat en ny kommunikations- plats för oss på Lambertsson. En del är vår marknadssida, som berör allt inom kommuni- kation och marknadsföring. Här hittar du både sälj- och marknadsmaterial, aktuella kampanjer och andra viktiga saker inom koncernen. K ommunikationsplatsen speglar dessutom vår ”För kunder”-sida på webben. Det innebär att alla aktuella broschyrer som finns publicerade på webben också finns att hitta här. Sitter du i kund- möte och behöver visa upp en specifik broschyr kan du hur enkelt som helst hitta den här och ta upp för bläddring direkt i mötet.

Något du saknar? Visst, vi har kommit en bit, men sidan är ju trots allt fortfarande i sin linda. Och det är en levande plats som ständigt uppdateras med nyheter och ny infor- mation. Är det något du saknar på sidan som du tror skulle vara användbart är det bara att höra av dig. Vi älskar feedback!

Kalendern Kika in i vår kalender med jämna mellanrum så håller du dig uppdaterad om kom- mande viktiga händelser.

Titta in i vårt universum!

20

21

Branschen behöver förändras Social hållbarhet är en strategisk fråga för Lambertsson och koncernen. Ja, det är rent av en av hela branschens riktigt stora frågor. Det handlar om att ha hjärtat på rätt ställe - det är så vi skapar en bransch där alla välkomnas, trivs och utveck- las, oavsett kön och bakgrund. Men det handlar också om att säkra framtidens kompetens och tillväxt. För båda delar är våra styrande värderingar i JUPP:en en förutsättning. >>

22

23

Intervju

Tillsammans krossar vi könsnormerna och skapar en bransch öppen för alla SOCIAL HÅLLBARHET

I det här numret av Vår Sak kommer du kunna läsa om Peabs sociala initiativ och lärlingsprogram Byggåret. Det är en högst konkret åtgärd för att dra vårt strå till stacken. Bakom initiativet finns det stra - tegiska målet ”Ledande inom samhällsansvar”. Det här är en fråga som har strategisk dignitet, också för alla oss inom Lambertsson. Vi har ett gemensamt ansvar, tillsammans och var och en, att föregå med gott exempel för att skapa positiv förändring. ”Jag kan inte förstå att vår bransch är eller inte kan vara mer präglad av mångfald och jämlikhet” - Vi kämpar mot en lång historia av förlegade tra- ditioner, men att vi inte kommit längre som bransch kan jag varken begripa eller acceptera. Det måste gå snabbare och kraften måsta vara större, och i det handlar det bland annat om att normer, beteenden och kultur måste förändras. Där är vi en del av det stora och var och en kan och måste göra sitt yttersta för att påverka, säger Peter Mikes. Vi fortsätter arbeta för att förändra branschen Sedan föregående nummer av vårt magasin kom ut har du mottagit dokumentet ”Ställningstagande för mångfald, jämställdhet och inkludering”, signerat av ledningsgruppen och vi fortsätter att sätta fokus på frågorna i det dagliga arbetet. - Som medarbetare måste du vara noga med att ta utgångspunkt i våra kärnvärden i det dagliga arbe- tet. Man måste vara rätt på allt vi står för, oavsett var man kommer ifrån eller vilka egenskaper man har.

Peter Mikes, VD

JUPP:en - vårt sätt att vara och verka Här nedan har vi sammanställt de delar som är direkt kopplat till social hållbarhet, mångfald och inkludering.

Följer man inte JUPP:en så är det emot vår värde - grund, och det kan vi inte acceptera. Kom ihåg att kontinuerligt hålla dig uppdaterad i frågan social hållbarhet, mångfald och inkludering genom att regelbundet läsa det som publiceras på Planket, och håll minnet uppdaterat om våra styrande riktlinjer i Likabehandlingsplaner, Arbets- miljöpolicyn och Uppförandekoden. Tillsammans utmanar vi befintliga normer och skapar en inkluderande bransch som är öppen för alla. I vår broschyr om Social hållbarhet hittar du statistik från branschen och kan läsa mer om vad vi på Lambertsson gör för att skapa en mer jämställd, säker och socialt hållbar byggbransch.

Jordnära - Vi respekterar människors lika värde

Utvecklande - Vi deltar aktivt i dialog och samarbete

Personliga - Vi bryr oss om våra medmänniskor - Vi tar ansvar för vår egen och andras arbetsmiljö

Pålitliga - Vi strävar alltid efter hållbara lösningar - Vi är lojala med koncernens värderingar

24

25

D et är ingen nyhet att bygg- och anläggnings- branschen är ett mansdominerat yrke och detta begränsar vår utveckling och tillväxt i branschen. Svenskt Näringsliv har beräknat att det kommer saknas 290 000 ungdomar med gymnasial yrkes- utbildning fram till år 2035. För att vi ska kunna öka antalet kvinnor som tar examen från relevanta utbildningar så räcker det inte att attrahera endast halva befolkningen. Därför lanserar Peab ett lärlingsprogram för tje - jer, där de kommer få lära sig allt om yrket under programmets gång. Vi garanterar lön från start och utbildningen kommer finnas på 17 orter runt om i landet. Utbildningen ligger på 40 timmar i veckan, precis som ett vanligt heltidsjobb. Erfarna mentorer Lärlingarna kommer ha en lärarledd Teams-lektion veckovis och en handledare som de jobbar med hela året. De har även en mentor som vägleder och svarar på frågor. Mentorn är en kvinna som arbetat länge i Peab, och tanken är att det ska vara två Byggårs-lärlingar på de aktuella projekten.

Det här är Byggåret Peab vill på ett väldigt konkret, handfast sätt få in fler kvinnor i byggbranschen. Vi förstår att det här inte ensamt kommer att lösa branschens sneda könsfördelning, men det är ett påtagligt, aktivt sätt att göra skillnad. Syftet med Byggåret är att minska kompetensbristen i byggbranschen och öka möjligheten att rekrytera medarbetare från hela befolkningen. Vår ambition är att Byggåret ska kunna genomföras år efter år, där både tjejer och killar får göra sin grundutbildning hos oss. Vi hoppas successivt kunna sudda ut föreställningarna om att det är en bransch som bara män kan söka sig till.

Byggåret – Lärlings programmet som ska öka jämställdheten i byggbranschen Vi vill att fler tjejer ska engagera sig i bygg- och anläggningsbranschen. Därför har Peab lanserat ett ettårigt lärlingsprogram för tjejer som vill arbeta i branschen. Det är dags att tänka om och detta gör vi genom att erbjuda en grundutbildning som innefattar både teori och praktiskt arbete.

ARBETSPLATSER

LÄRLINGAR RUNT OM I SVERIGE

ORTER

26

27

Intervju

En långsiktig investering i att öka rekryteringsbasen I en intervju med Olof Wedel, utbildningsansvarig för initiativet, beskrivs hur satsningen är en långsiktig investering i att utbilda duktiga hantverkare från grunden, vilket i sin tur ökar rekryteringsbasen. Det gynnar hela branschen, inte bara koncernen. Byggåret kommer att erbjuda ett 50-tal lärlingsplatser till kvinnor, från Malmö till Kiruna.

”Vi vill skapa förebilder och visa att koncernen tar jämställdhet på allvar”

S atsningen på Byggåret lanserades i mitten av februari och ansökningen pågår till mitten av april. Kampanjen har bland annat rullat på sociala medier, synts i reklam på TV och i podcasts. Vi har träffat Olof Wedel som är utbildningsansvarig för själva utbildningsprogrammet. Olof berättar att de som går programmet efter ett år har genomgått sin grundutbildning som innefattar både teori och praktik. Han tror att många av de utmaningar som idag finns i byggbranschen går hela vägen tillbaka till gymnasieskolorna där kunskapen och informationen om vilka karriärmöjligheter som finns i byggbranschen är för dålig. För få väljer yrkesutbildning För det första är det alltför få unga som väljer yrkes - utbildningar på gymnasiet. Svenskt Näringsliv har beräknat att det kommer saknas 290 000 ungdomar med gymnasial yrkesutbildning fram till år 2035. För det andra är det alltför många unga tjejer och killar som begränsar sig i sina utbildningsval baserat på att vissa utbildningar anses vara för tjejer och att andra anses vara för killar. ”Vi behöver bryta grundinställningen till yrkesutbildningar, och visa att vår bransch är öppen för alla.”

Uppstarten närmar sig Första arbetsdagen blir den 1 september, då Byggårets uppstartsdagar sätter igång. ”Ett av de sätten som vi jobbar med den frågan är att lyfta fram kvinnliga förebilder i branschen.” - Då kommer vi ha grundliga introduktionsdagar och säkerhetsutbildningar. Det är nog det jag ser mest fram emot, när alla fått på sina arbetskläder och hjälmar och står redo. Drygt 50 tjejer kommer stå redo att ta sig an uppgiften och lära sig mer om branschen. Det kommer vara så mäktigt.

På sikt vill vi förändra hur föräldrar, lärare och studie- vägledare pratar om yrkesutbildningarna, säger Olof. Men det är en lång resa. Det är viktigt att unga tjejer kan se sig själva jobba i vår bransch. - Vi är fullt medvetna om utmaningarna. Förändring tar tid och vi som koncern kan inte lösa detta själva. Det är en branschfråga men alla försök till förändring välkomnar vi, och Byggåret ska ses som en viktig pusselbit. Vi inte är först då andra byggherrar kört liknande program tidigare, men vårt har ett lite annat upplägg. Byggåret är lika stort som de andra pro - grammen tillsammans, vilket vi är väldigt stolta över. Ett långsiktigt åtagande Efter Byggåret hoppas vi att riktigt många av dessa lärlingar vill fortsätta i Peab. För oss är ett långsiktigt åtagande, där vi tror på personerna, investerar och utbildar oprövade människor i branschen från grunden. - Jag tror detta också stärker vårt interna varumärke, och att medarbetarna inom koncernen kan känna stolthet i att vi prioriterar en sådan här satsning. Byggåret blir vårt sätt att peka på detta ytterligare, att koncernen är engagerad och modern arbetsplats som välkomnar alla.

Olof Wedel, Utbildningsansvarig

- Det råder en missmatch mellan utbildningsmark- nadens utbud och arbetsmarknadens behov. Vi i koncernen tycker att förflyttningen går för långsamt och vill nu dra vårt strå till stacken för ett mer jämställt samhälle och en modernare syn på killars och tjejers lika möjligheter till bra och spännande arbeten. Missuppfattning kring utbildningar Yrkesutbildningar marknadsförs ofta som ett enkla- re alternativ, för dig som är skoltrött och inte orkar plugga så hårt. Detta är en oerhörd missuppfattning, berättar Olof. I själva verket är det samma krav som på andra gymnasieutbildningar, men det är en annan typ av krav.

AV BYGGNADS MEDLEMMER ÄR MÄN

YRKESUTBILDADE UNGA SAKNAS TILL ÅR 2035

28

29

Glacell skapar hållbar energi

E tt sätt att förbättra byggnaders energieffektivitet är att involvera energikonsulter tidigt i byggproces- sen. Det har inte förekommit i branschen tidigare, men börjar bli allt vanligare. – Inte minst när det gäller att skapa rätt förutsätt- ningar för exempelvis solceller, energilagring genom batterier och laddlösningar så är det en stor fördel om vi är involverade i redan i designstadiet. Då kan vi till säkerställa rätt anpassning i uppförandefasen av byggnaden och för bästa effekt, säger Marcus Lundgren, styrelseordförande på Glacell. En av Glacells styrkor är helhetserbjudandet. Kombinationen av energirådgivning, energientrepre- nad och energioptimering är mycket eftertraktad.

Mer på gång i Glacell

Jan Åkesson som har arbetat med VVS och energi- frågor i 20 års tid, är ansvarig för energitjänster. Jan och hans team energikartlägger fastigheter och tar fram rapporter kring hur fastigheten mår, åtgärdsför- slag för att minska energikostnader och långsiktiga energilösningar. Ett projekt som är igång är kartläggningen av några Lambertsson-filialer. Malmö, Ängelholm, Jordbro, Karlstad och Helsingborg är några exempel. I Helsingborg identifierade Glacell en energibesparing på 8-9 % med små förändringar så som styrning av belysning och anpassad ventilation utefter verksamheten.

Christoffer Hellström, projektledare på Glacell, berättar att de har installerat en solcellsanläggning med batterilagring för att göra verksamheten självförsör - jande och minska belastningen på nätägaren. Detta kommer att minska utsläpp av koldioxid med mer än 1 ton per år, och Glacell är stolta över att visa sitt engagemang för miljön till sina kunder. Dessutom kommer investeringen att ge en ekonomisk avkastning, och enligt beräkningar kommer solcells- anläggningen att vara återbetald inom 8 år.

– Vi kan ställa diagnos, föreslå åtgärder och sedan sköta installering och montering, och genom data- insamling säkerställa energieffektivitet över fastig- hetens hela livscykel. Beställarna efterfrågar hel - hetslösningar från en partner och det kan vi erbjuda, berättar Marcus.

30

31

Samarbete i norr

Nu fasar vi ut farliga kemiska produkter och automatiserar miljödata

B erit Angelin-Frank är ny säljare på Lambertsson i Kiruna sen oktober förra året. Berit har en otroligt spännande och varierande roll. ”Vi är inte så spikade i exakt vad vi gör utan gör det som behövs.” - Även om min titel är säljare så är jag egentligen en allt-i-allo här. Vi är inte så spikade i exakt vad vi gör utan gör det som behövs. Berit har många kundmöten och sitter oftast vid skrivbordet, men det kan variera väldigt mycket från dag till dag. Lambertsson är ett väldigt välutvecklat varumärke, så det är viktigt att vi förvaltar det på bästa sätt. - Vi jobbar mycket mot industrin här hos oss och med tanke på att Kiruna flyttar en hel stad, så blir det också en annorlunda utmaning för oss. Samarbetet mellan våra filialer här i norr fungerar väldigt bra och särskilt nära samarbete har vi med Gällivare, som är den filial som ligger närmast oss.

Nya lärdomar varje dag Berit samarbetar ofta med Linda Stenhult, säljare i Gällivare sen augusti förra året. Linda är ny i branschen men lär sig något nytt varje dag. - Vi är ett otroligt härligt gäng här uppe, och man har aldrig en tråkig dag på jobbet, berättar Linda. Samarbetet mellan Berit och Linda är främst administrativt, men också en hel del praktiskt eftersom de har liknande roller. ”Vi hjälps åt och det är viktigt för oss.” Både Kiruna och Gällivare har fått sina butiker renoverade och ser fram emot invigningen. - Är ni ute och reser i Sverige så kom in på en kopp kaffe, vi är lite annorlunda än många andra och det är roligt att visa upp, hälsar Berit.

På Lambertsson är säkerhet och miljö i fokus, och en KMA-samordnare jobbar med arbets- miljöfrågor generellt, där kemikaliehantering är ett prioriterat område. V i har träffat Pascal Lehmbeck Malmquist, som berättar om sitt arbete med kvalité, miljö och arbetsmiljö och om hur Lambertsson arbetar med att standardisera användningen av kemikalier i hela verksamheten. Nu Lambertsson har ett starkt fokus på säkerhet och miljö. Pascal samordnar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Som stödfunktion till filialer och regi - oner jobbar han med allt från riskbedömningar till händelsehantering, brandsäkerhet och hantering av kemiska produkter. ”Vi har som mål att göra 1500 risk- observationer på ett år, och på en månad har vi redan gjort över 200”

För att underlätta en säker kemikaliehantering är det viktigt med tydliga rutiner och att man jobbar långsiktigt med både stöd och att mäta utveckling- en. Pascal kommer från byggbranschen och har erfarenhet av både arbetsmiljö och ledningssystem. Förändring mot uppsatta mål Lambertsson har uppsatta mål för att fasa ut farliga kemiska produkter och minska det tota- la antalet produkter i hela verksamheten. Inom koncernen pågår det ett stort arbete med att ta fram miljödata och göra den tillgänglig för verk - samheten, från avfallsleverantörer till kemiska produkter. Målet är att automatisera processen och ge verk- samheten ett bra underlag för att se att de går åt rätt håll. Pascal betonar att arbetsmiljöfrågorna är en del av det dagliga arbete och han är impo- nerad över kunskapen och engagemanget som finns på Lambertsson.

32

33

Lambertssons tjejkväll sprider sig till branschen

Landet runt

Stark sammanhållning och regionalt samarbete en framgångsfaktor Uppskattat initiativ som ger ringar på vattnet Tjejkvällen blev mycket uppskattad och flera av del- tagarna har sedan dess börjat hyra hos Lambertsson. Evenemanget har också väckt uppmärksamhet från konkurrenter och det verkar som att fler före - tag kan komma att anordna liknande arrangemang. Lambertsson och koncernen satsar på att att öka inkludering och jämställdhet i branschen. För att göra branschen mer attraktiv för fler kvinnor anord - nades nyligen en tjejkväll i Lund. Evenemanget var en succé och deltagarna hade jättekul tillsammans. Säljaren Ida kom på idén. ”Jag vill att fler kvinnor ska våga hyra maskiner och engagera sig i branschen.” Tomas Persson har varit på Lambertsson i sju år och är en stolt filialchef i Karlstad. Han började i branschen 1979. Med sin kompetens och erfarenhet är Tomas en värdefull medarbetare. ”Vi vill inte ha växtvärk utan vill kunna hantera det vi handskas med” Tomas och hans team på 16 personer strävar stän- digt efter förbättring. Arbetsdagarna är aldrig tråkiga eller förutsägbara. Ibland måste de hoppa in och hjälpa varandra med projekt. Och när någon är sjuk fyller de på där det behövs. Innan arbetsdagen bör - jar tar alla en kopp kaffe tillsammans och går ige - nom dagens planer och förväntningar.

Kundcentrat i Sundsvall samarbetar i nordlig kedja för bästa logistik Robert Ullberg, kundcenterchefen på Lambertsson i Sundsvall, leder ett team på nio anställda som brinner för att hitta kundlösningar. Trots utmaningarna med logi- stiken och avstånden till andra filialer samarbetar de effektivt med andra depåer.

Ida Nielsen, Säljare

Nu planeras nästa evenemang, en familjedag där det kommer finnas massor av roliga aktiviteter för både små och stora. Ida berättar att det krävs mycket tid och planering för att genomföra evene- mang, men hon är övertygad om att det är värt det.

R obert Ullberg har jobbat på företaget i ett år och ansvarar idag för nio anställda. Han har tidigare arbetat på Wangeskog, där han la grunden för sina erfarenheter i branschen. Med ett leende säger han att den här branschen är så speciell att när man väl har börjat jobba i den vill man inte göra något annat. Förutom Robert har de en utesäljare, en innesälja - re, två elektriker, två servicetekniker, en modultek- niker och en medarbetare på trafikanordning. En vanlig dag innebär olika utmaningar, så som logis- tikplanering och maskinsamordning. Logistiken en ständig utmaning En av utmaningarna på kundcentret i Sundsvall är logistiken och ledtider, där avståndet till andra depåer påverkar starkt. Robert berättar att de stora avstånden utmanar leveransmöjligheterna, eftersom man inte kan ha alla maskiner på hyllan eller på gården. Då gäller det att vara lösningsorienterad och att samarbeta. Kundcentret i Sundsvall samarbetar mycket med filialerna i norr, men ibland måste lokala lösningar till när man får tajta deadlines.

Stolta tillsammans Lambertsson i Karlstad samarbetar med andra filialer i regionen, såsom Örebro, Sälen och Idre, vilket gör att de kan hjälpa varandra med att hante - ra arbetsbelastningen och ge stöd när det behövs. Dessutom går det en slingbil i regionen. De arbetar också hårt för att locka nya kunder och utveckla företaget. Tomas nämner att deras elavdelning är särskilt stark och att de planerar att utnyttja detta för att attrahera nya kunder. Tomas och hans team fokuserar på att växa i en hållbar takt. Det tillåter dem att hantera arbetsbelast - ningen och fortsätta erbjuda högkvalitativa tjänster till kunderna.

Robert Ullberg, Kundcenterchef

Robert passar på att hylla sin personal och medar- betare, som allihop är engagerade och brinner för kundlösningar. Nu väntar gänget på ett stort projekt som snart ska dra igång i Härnösand. Peab är byggherren och det är ett stort och unikt bygge. - Går allt som det ska kommer vi kunna leverera hela vår katalog, berättar Robert. Det är ett projekt som kommer att kräva en väldigt hög leveranssä- kerhet så där tittar vi på en satellit-depå på projek - tet som lösning.

Tomas Persson, Filialchef

34

35

Page 1 Page 2-3 Page 4-5 Page 6-7 Page 8-9 Page 10-11 Page 12-13 Page 14-15 Page 16-17 Page 18-19 Page 20-21 Page 22-23 Page 24-25 Page 26-27 Page 28-29 Page 30-31 Page 32-33 Page 34-35 Page 36-37 Page 38-39 Page 40-41 Page 42-43 Page 44-45 Page 46-47 Page 48

lambertsson.com

Made with FlippingBook interactive PDF creator