MSc Rheoli Iechyd A Gofal Uwch - Blwyddlyfr 2023

YN CAEL EFFAITH GADARNHAOL AR BROFIAD GWEITHLU’R GIG A’R GWEITHLU GOFAL CYMDEITHASOL. PROSIECTAU YMCHWIL 100 %

AT WELLA IECHYD Y BOBLOGAETH 12 PROSIECT

YN HONNI Y BYDDAI EU GWELLIANNAU’N ARWAIN AT LEIHAU COSTAU IECHYD A GOFAL 13 O BROSIECTAU YMCHWIL

*Cwblhawyd yr arolwg gan ein myfyrwyr rhan-amser, Hydref 2023

Made with FlippingBook HTML5