MSc Rheoli Iechyd A Gofal Uwch - Blwyddlyfr 2023

EFFAITH PROSIECT YMCHWIL

Yn unol â’r blaenoriaethau a bennwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2023, datgelodd ein dadansoddiad* o brosiectau ymchwil a gynhaliwyd gan ein carfan ar y cwrs MSc Rheoli Iechyd a Gofal Uwch o fis Medi 2021-23:

WEDI GWNEUD CYFRANIADAU GWERTHFAWR I WELLA MYNEDIAD AC ALINIAD MEWN GWASANAETHAU GOFAL SYLFAENOL A CHYMUNEDOL 12 PROSIECT

CAFODD PROFIAD CLEIFION O NAILL AI’R GIG NEU OFAL

CYMDEITHASOL EI WELLA DRWY YMCHWIL ARLOESI GAN 14 O BROSIECTAU MYFYRWYR YN Y GWEITHLE

CYFRANNODD

13 O BROSIECTAU AT YSGOGI

ARLOESEDD MEWN GOFAL WEDI’I GYNLLUNIO YN Y GIG AC ADFER, GAN GYNNWYS YMYRRAETH AC ATAL CYNHARACH.

Made with FlippingBook HTML5