MSc Rheoli Iechyd A Gofal Uwch - Blwyddlyfr 2023

Llongyfarchiadau enfawr ar fod y bobl gyntaf i gwblhau’r cwrs yma! Rwy’n disgwyl ymlaen i weld y newidiadau sy’n digwydd wrth ichi weithredu ar yr hyn ry’ch chi wedi’i ddysgu ac i weithio ar y cyd â sawl un ohonoch chi yn y dyfodol.

SIWAN MENEZ Pennaeth Gwerth mewn Iechyd Llywodraeth Cymru – Welsh Government

Made with FlippingBook HTML5