Somnus nr 1_2017

D et var ikke bare influensavaksinen som førte til narkolepsi – noen fikk også narkolepsi som følge av influensaen, uten at de var vaksinert.Men hvorfor, det vet forskerne fremdeles ikke.

Narkolepsi også fra Georg Mathisen Tekst og foto influensa

Kina, som ikke vaksinerte mot svineinfluensa, hadde den samme narkolepsitoppen som Norge hadde i 2010, peker Stine Knudsen på.

Dårlig nattesøvn – Et av de uløste spørsmålene er natt- og dagsymptomene på narko- lepsi, sier Knudsen, som sammenlig- ner det med høna og egget. Hva kom først? Den som lider av insomni, får råd om ikke å sove om dagen, peker hun på, og trekker paralleller til narko- lepsipasienter som ikke sover godt om natten. – Hvorfor sover narkolepsipasienter ujevnt? Kan det som skjer om dagen, bare være et sekundærsymptom? spør hun. Bevist influensa- sammenheng Men tilbake til influensaen: – I Norge og Danmark er det noen få som har fått narkolepsi på grunn av selve influensaen. Det er ikke mange nok til at sammenhengen er bevist, men i Finland er det bevist en sammenheng, sier Stine Knudsen. Samtidig understreker hun at hvis influensa hadde vært like narkolepsi- utløsende som det Pandemrix- vaksinen var, så ville flere hatt narkolepsi.

dragsholdere som måtte si omtrent det samme som professor Ilkka Julkunen ved Turku-universitetet i Finland: – Vi vet ikke egentlig hva den syk- domsfremkallende mekanismen er. Ikke bare vaksine Da de fremste nordiske forskerne på narkolepsi var samlet til møte, var hele den første dagen satt av til pato- genese – altså læren om sykdoms- dannelsen. Mange kunne presentere interessante funn, men ingen har klart å finne ut akkurat hvorfor noen får narkolepsi og hva som skjer i hjernen da. Naturlig nok er det mye som handler om Pandemrix når narkolepsiforsker- ne samles. Men det var ikke bare de som ble vaksinert mot svineinfluen- sa, som ble rammet av narkolepsien. Også mange som faktisk fikk influ- ensa, ble senere syke og fikk påvist narkolepsi. – I Kina, som ikke vaksinerte, så vi for eksempel akkurat den samme toppen i narkolepsitilfeller i 2010, forteller Stine Knudsen. Forskningslederen på Nevsom fast- slår at historien er litt mer komplisert enn det vi gjerne tror.

Ennå sitter de med flere spørsmål enn svar. Forskerne prøver å finne ut mest mulig, men på det nordiske nar- kolepsimøtet var det mange fore-

Det var et mindretall av de nye nar- kolepsipasientene som hadde hatt influensa, og mekanismen er frem- deles ukjent, sier Ilkka Julkunen.

24

SOMNUS NR 1 - 2017

Made with FlippingBook flipbook maker