Somnus nr 1_2017

NPE sier nei til Georg Mathisen Tekst fem av seks B are hver sjette somkrever erstatning etter Pandemrix-vaksinen får det. Ingen får erstatning for idiopatisk hypersomni. Så langt har NPE betalt ut en kvartmilliard kroner. ERSTATNING

ning betalt ut 240,7 millioner kroner. 190 av millionene har gått til barn og unge under 20 år. Flest med narkolepsi De aller fleste av de 116 som har fått erstatning – 93 av dem – ble rammet av narkolepsi med katapleksi. Fire har fått ME, fire har fått polynevro- pati og to er rammet av Guillain- Barrés syndrom. De øvrige fordeler seg på mer enn ti forskjellige diagno- ser. Når så få får medhold, skyldes det blant annet når de ble rammet: – Vi gjør en individuell vurdering i alle sakene vi får inn. Da henter vi inn all relevant dokumentasjon, og saken vurderes av en sakkyndig før vi fatter vedtak, understreker Castberg. – Et viktig moment i vurderingen er hvor lang tid etter vaksineringen symptomene oppsto. For at sykdom- men skal settes i sammenheng med vaksinen, må symptomene ha opp- stått i nær tid etter vaksinen, vanlig- vis rundt åtte uker, sier hun. Unntaket er narkolepsi, der tidsvin- duet er to år. – Forskningen viser sen symptomde- but og en overhyppighet blant vaksi- nerte, forteller Øydis U. Castberg.

I en uhøytidelig undersøkelse på Facebook sier 17 av rundt 100 som har idiopatisk hypersomni, at de fikk det etter at de vaksinerte seg mot svi- neinfluensa. Men de kommer ikke til å se snurten av noen erstatning. Det finnes ingen sammenheng mellom Pandemrix og hypersomni, erklærer 28 pasienter har søkt erstatning og mener de har fått idiopatisk hyper- somni etter vaksinen. Alle har fått nei. – I narkolepsisakene så er det et vik- tig moment at forskning viser en overhyppighet hos dem som har fått Pandemrixvaksinen. Noen slik sammenheng for hypersomni finnes ikke, sier kommunikasjonsdirektør Øydis Ulrikke Castberg i NPE. 528 har fått nei Per 31. desember hadde 116 personer i Norge fått erstatning på grunn av skader etter Pandemrix-vaksinen. 528 hadde fått avslag, ble avvist eller fikk saken henlagt. Fremdeles var 49 saker under behandling. Totalt har Norsk pasientskadeerstat- Norsk pasientskadeerstatning. – Ingen sammenheng

Det finnes ingen sammenheng mellom Pandemrix og idiopatisk hypersomni, sier Øydis U. Castberg i Norsk pasientskadeerstatning. (Foto: NPE)

7

SOMNUS NR 1 - 2017

Made with FlippingBook flipbook maker