Gruppetto 47-2023

PÅ TUR TIL PARIS

normalen. Toppåret var 2015 med 85 deltakere. Nesten litt i overkant i forhold til logistikk og trafikk.

En liten svipptur innom Nederland og selvfølgelig var det mange vindmøller å se.

SM GRUPPETTO: Bagasjen underveis? Den blir fraktet med følgebilene, en bil ligger foran og en ligger bak. Om noen får problemer er det mulig å sitte på i bilen. Syklisten stiller kun med sykkel, hjelm osv, som en kveldstur hjemme. I følgebilene har vi

Ikke vanskelig å bli kvitt drikke i varmen.

# 47 SM GRUPPETTO 59

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease