International Residence Katalog_Shqip

MURET E BRENDSHME Ndarjet e brendshme ndërmjet njësive banesore si dhe ndarjet brenda njësive do të realizohen me mure të thata nga pllakat e gjipsit, sipas standardeve të fundit të tregut. Këto mure ofrojnë izolim të lartë tingu llor, ndërsa nëpër pozita të caktuara do të instalohen mure me pllaka rezistente ndaj zjarrit. Pra, nuk është dhomë gjumi dosido. Ne kemi bërë të mundshmen që banorë e saj të përshtaten me hapësirën e mjaftueshme ku nuk e ndien asnjëherë ndjenjën e ngulfatjes apo të parehatisë se nuk ke ku t’i vendosësh mobiljet që dëshiron t’i kesh aty.

27 CC APARTMENTS ©2022

Made with FlippingBook Digital Publishing Software