International Residence Katalog_Shqip

Muret e brendshme në kompleksin International RESIDENCE do të lyhen me ngjyrat ekologjike dhe anti alergjike skandinave te cilësisë më të lartë Scan Color, Ngjyrat natyrore ose ngjyrat ekologjike përbëhen nga lëndë të para kryesisht bimore ose minerale, të cilat janë të rinovueshme dhe jo toksike. Prandaj, një ngjyrë natyrore ka një ndikim të kufizuar në mjedis dhe karakterizohet nga mungesa e substancave toksike të dëmshme për përdoruesit dhe gjithashtu jane anti alergjike.

Veçanërisht në ambientet brenda, por edhe ato jashtë, ngjyrat ekologjike mund të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë së ajrit për njerëzit që kërkojnë të reduktojnë ekspozimin e tyre ndaj kimikateve të dëmshme. Kimikatet e dëmshme mund të shkaktojnë probleme të vogla si dhimbje koke dhe të përziera, por ato gjithashtu mund të shkaktojnë probleme të mëdha shëndetësore.

SISTEMI I FASADËS VENTILUESE

Mineral wool insulation

AKUSTIKA Zhurmat janë zakonisht shqetësim i shumicës së banorëve që jetojnë në komplekse banesore. Por, kjo nuk do të ndodhë në “INTERNATIONAL RESIDENCE”, sepse ne do përdorim mure ndarëse të thata shumështresore, të cilat e kanë koeficientin më të lartë akustik, duke filluar nga 54 db në 72 db, në varësi nga funksioni i murit. Pra, muret ndërmjet njësive banesore do të trajtohen me shtresa me koeficient të duhur akustik për të minimizuar zhurmat që mund të shkaktohen nga fqinjët. Ndarja brenda njësisë është bërë me mure shumështresore që kanë koeficient me të ulët akustik, por që janë komode dhe nuk lejojnë depërtimin e zhurmës. Në banesat e kompleksit “INTERNATIONAL RESIDENCE” do të instalohen dritare me izolime speciale për zvogëlimin e depërtimit të tingujve të padëshirueshëm dhe të çdo zhurme tjetër nga jashtë.

Rainscreen cladding Fixings Vertical xing rails Double layer of plasterboard Thermal break pads Rainscreen brackets xed back to structural frame Cementitious particle board Mineral wool insulation between steel studs Vapour control layer 72 CC APARTMENTS ©2022

GSPublisherVersion 0.8.100.100

Made with FlippingBook Digital Publishing Software