Somnus nr 4_2014

- Jeg har fått et nytt liv, sa en storfornøyd Arne Jakobsen (nr. 2 fra høyre). Hans kone Turid (helt t. h.) syntes også hennes mann var blitt som ny med CPAP-hjelp. Henny og Øystein til venstre følger med i undervisningen.

Ulike symptomer Snorking kan være ett symptom på OSAS. Tretthet på dagtid og morgen- hodepine kan være et annet. Ofte er det ektefellen som merker sympto- mene. Hukommelse og konsentrasjon blir dårlig, og man kan bli tungpustet og slapp. Og som om ikke dette var plagsomt nok, lister Indrekvam opp

andre tilstander som OSAS kan føre til om det ikke blir behandlet: høyt blodtrykk, økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt. Noe kan man gjøre selv En lett grad av OSAS kan behandles med tiltak som å gå ned i vekt, slutte å røyke, kutte ut alkohol – og ved å sove på siden. Det blir det nik- ket gjenkjen- nende til. – Jeg har dyttet i

lingen, må det stilles rett diagnose, pasienten må være motivert, og mas- ketilpasningen må være god. – Folk som klager over maskinen, har den ofte stående i skapet. Det er en form for fjernbehandling som fungerer veldig dårlig, sier Arild. – De første maskinene vi fikk, veide sju kilo. De nye er jo som et mirakel! Spesielt i starten er oppfølging viktig. – Maskinen registrerer mange data om søvnkvaliteten, minner Indrekvam om. Disse er nyttige for behandlende lege. En bittskinne som skaper et ”kunstig underbitt” kan være tilstrekkelig hjelp for noen med få pustestopp i timen. Svett er godt Mette Hjellestad Hauge orienterte om ”Frisklivssentralen” og de tverr- faglige, gratis treningstilbudene som gis gjennom dette kommunale tilbu- det. – Nå er det ikke lenger nødvendig med henvisning fra fastlege for å komme til, folk kan kontakte oss direkte.

Problemer – og løsninger De problemene som ble nevnt av dagens deltakere, kunne oppsummeres slik:  Anspenthet i kjeven, øm i kjeven  Munntørrhet  Hodepine  Anspenthet i nakken  Våkner lett Siste del av kurset bidro til å løse en del av disse van- skelighetene. Da tok sykepleier Mona Grundeland opp den praktiske bruken av CPAP. Hun la vekt på at det er viktig å holde utstyret rent, og at masken må være rik- tig tilpasset: – Den skal ikke sitte for stramt eller for løst. Den skal «flyte» på ansiktet, forklarte hun. Kommer det støy fra masken, bør man først sjekke at den er rett montert. For optimal luftkvalitet er det vik- tig å skifte filter etter oppsatte rutiner.

ham i førti år, sier Henny og dytter i Øystein for å demon- strere. Ved en mer alvorlig puste- stopp, med mer enn 15 stopp i timen, er CPAP en aktuell behandlingsme- tode. Og for å lykkes med denne behand-

11

SOMNUS NR 4 - 2013

Made with FlippingBook - Online catalogs