Somnus nr 4_2014

OSLO

Dr. Hesla er god på L ørdagsseminar omnarkolepsi og hyper- somni som ” Prøve-OL ” denne gangen. Kanskje en hel helg neste gang? søvn. data? Men

dert styret i FfS, Oslo fylkeslag. Det ble en kompakt lørdag, hvor leder Susanna Mørch måtte passe tiden for å få unna alt som sto på programmet. For interessen fra salen var stor for alle temaene som kom på løpende bånd. Mange satte pris på å høre om sin sykdom ”live”. Det fin- nes, som kjent en lukket Facebook- gruppe for dem som ønsker å utveks-

le erfaringer og ”prate” med likesin- nede. Men det er noe annet når fag- folkene står der med temaer de behersker. Boka ” Zzznork ” i nytt opplag Knut Bronder, rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi i Oslo, åpnet seminaret. Han snakket

Ellen Marie Arefjord tekst og foto

Som regel er nevrolog Per Egil Hesla den som hjelper andre. Han er en av de store gutta innen søvnmedisin i Norge. Men på seminaret for voksne med narkolepsi og hypersomni nylig – der han var en selvfølgelig fore- dragsholder – var det han som treng- te hjelp. Et damelag fra Foreningen for Søvnsykdommer stilte opp og ordnet datatilgang for ham, og klik- ket frem hvert bilde i presentasjonen under foredraget. Mens Per Egil sto for snakking og peking. Hesla fantes ikke flau over at data ikke er hans felt. Snarere grov han dypt i lommen og tok frem sin mobiltelefon. Fullstendig fri for fiks- fakserier. – Min 30 år gamle Nokia! Den duger fortsatt, smilte nestoren. Seminaret for voksne med narkolepsi og hypersomni ble holdt 1. november i Oslo, og samlet 44 deltakere, inklu-

Forsamlingen fulgte interessert med på programmet – selv om det var lov å duppe av, hvis sykdommen krevde det. Helt til høyre i første rekke Trine Skjerstad-Hansen, som sto for mindfulness-innslaget.

14

SOMNUS NR 4 - 2013

Made with FlippingBook - Online catalogs