Somnus nr 4_2014

Dilidaer Najimuding sørger for at brukte CPAP-er som kommer inn, er rene og desinfiserte før de eventuelt tas i bruk igjen.

Det seksjonene for behandlingshjel- pemidler faktisk klarer, som er omtrent umulig å få til på sykehuset etter at man er utskrevet, er å være der for pasienten.

– Jeg vil nok tro at på de aller fleste seksjonene for behandlingshjelpe- midler, så blir du møtt. Det er en vik- tig rolle, sier hun. I de tilfellene sek- sjonen ikke kan eller bør hjelpe til,

så er det i hvert fall mulig å få vite hvem man skal kontakte for å få hjelp. – Pasienten er en ressurs I området til Helse Bergen har 3500 pasienter fått utdelt CPAP. – De fleste er veldig oppegående. Vi skal bruke pasienten som en ressurs, og lærer mye av pasientene. De fles- te har veldig god innsikt i hva som finnes av utstyr for sin egen situa- sjon, sier hun. Samtidig er det mange som har en CPAP stående i skapet uten å bruke den. – Hvis det ikke har skjedd noe på en stund, at de for eksempel ikke har byttet maske eller slange, så ser vi det og kan sørge for at de kalles inn til poliklinikken. Det er jo en grunn til at du har fått utstyret, og mange har fått en ny hverdag som følge av det, peker Gunn Krogenes Larsen på. CPAP er førstevalg Hun er opptatt av at CPAP skal være førstevalget. Foreløpig viser forsk- ningen at på dem som kan bruke CPAP, er det dét som har best effekt.

Svein Olav Leithe setter stor pris på kontakten med brukerne.

21

SOMNUS NR 4 - 2013

Made with FlippingBook - Online catalogs