Somnus nr 4_2014

Logistikkonsulent Tom Hatlebrekke har gått over til strekkoder og skanner på lageret – han og kollegene gjør klart utstyret som skal kjøres ut til brukerne.

Kanskje er det fordi apnéskinner er nyere og ikke forsket like mye på ennå, men i Helse Bergen er det fast- slått at CPAP er det første tilbudet til søvnapné-pasienter. Anbud og innkjøpsavtaler har gjort at prisene på CPAP og tilbehør har gått kraftig ned, ifølge Larsen. Samtidig er avtalene åpne nok til at de som trenger noe annet enn standarden, fra en annen leverandør enn hovedleve- randøren, får det. Noen vil gjerne ha nyeste modell til enhver tid, mens andre helst ikke vil Syke av lite søvn Søvnmangel gir større fare for hjerte- og karsykdommer hos skiftarbeidere. Det viser en stu- die blant amerikanske helsear- beidere. Kvinner som hadde søvnmangel og drev med lite fysisk aktivitet, scoret langt høyere på risikovurderingen for hjerte- og karsykdom enn resten av deltakerne, forteller Bergens Tidende. Mindre enn seks timer søvn,

bytte selv om det er kommet nye og bedre varianter. – Men hvis du har hatt maskinen din i fem-seks år, er det på tide at du skifter den ut, sier hun. Egne “postbiler” Seksjonen for behandlingshjelpemid- ler i Bergen får ofte fysisk besøk av pasienter. Men samtidig har seksjo- nen bygd opp egen distribusjon, med egne sjåfører som frakter hjelpemid- lene ut til pasienten på faste ruter. – Den daglige kontakten med slutt-

brukerne er viktig i jobben. Tilbakemeldingene på det vi gjør, gir meg mye. Pasientene er veldig godt orientert om hva som finnes, og kan sitt utstyr veldig godt, sier Svein Olav Leithe. Han er ingeniør, og sør- ger for service og reparasjoner; både planlagt og akutt. – Det hender folk står her med utstyr og sier at “dette virker ikke”. Da må vi slippe det vi har i hendene, fastslår Leithe.

eller avbrutt søvn, og mindre enn 150 minutter trening i uken, øker risi- koen. – Denne studien viser oss at søvn bør ha et helt spesifikt fokus i hvordan man organiserer skiftarbeid, sier psyko- log og forsker Henrik Børsting Jacobsen, som har gjennomført studien.

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

22

SOMNUS NR 4 - 2013

Made with FlippingBook - Online catalogs