Somnus nr 4_2014

Trøtte troll i ord Er du redd for at du ikke skal få sove, er det enda mindre sannsynlig at du klarer det. – Uroen over manglende søvn kan føre til langvarig søvnløshet, sier psykolog Annika Norell-Clarke ved Örebro universitet til forskning.no. Hun har fulgt 1800 svensker over halvannet år. Det viste seg at de som bekymret seg over manglende søvn i begynnelsen av studien, hadde større risiko for å utvikle langvarige søvnproblemer enn dem som ga blaffen. 6236 deltakere i alderen 40-45 ga grunnlagsinforma- sjon om søvnløshet ved hjelp av et skjema. Høyde, ble vekt og blodtrykkmålt. Dødsrisikoen blant deltakere med både søvnløshet og kort søvnlengde (mindre enn 6,5 timer) var spesielt høy, mens søvnløshet i kombinasjon med normal/økt søvnlengde ikke var assosiert med dødelighet. Etablering av forebyg- gende strategier og lavterskeltilbud bør derfor være en prioritert oppgave i folkehelsepolitikken. (Sivertsen B, Pallesen S, Glozier N, Bjorvatn B, Salo P, Tell GS, Ursin R, Øverland S Studien er publisert i BMC Public Health) Insomni og mortalitet I en oppfølgingsstudie fra Helseundersøkelsene i Hordaland har forskere ved Folkehelseinstituttet, Uni Helse, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsyk- dommer, Universitetet i Bergen, Finland og Australia, undersøkt sammenheng mellom insomni og morta- litet blant personer født i perioden 1953 til 1957. Målet med denne studien var å undersøke effekten av søvnløshet hos middelaldrende ut fra total døde- lighet. Dødelighetsregisterdata ble knyttet til helse- opplysninger innhentet i løpet av 1997-1999, som en del av Hordalandsundersøkelsen.

Nådige Fjolset

Mulkt Profeter

Sove- stedet

Sjangler Frukten

Hvile- møbel Veggpynt Motby- delige Konj.

Mester- skap

Radio- aktivt gr.-stoff

Støtter Sted i Rogaland

Ødelegge Berø- velse

Leke Sjarm

Sideelv Skrek

Løpe fort

Forkortet Lengde- mål

Flokk Grunn- stoff 50

Sove- møbel Drikken

Obser- vere

KRYZZZORD Sett sammen bokstavene i de gule feltene til et ord som har med foreningen å gjøre. Send løsningsordet på epost til sovnforeningen@gmail.com og vi trekker en vinner som får fem FLAX-lodd i posten. Løsningen på kryssordoppgaven i siste nummer av Somnus var CPAP.

Elektrikerens nattlige sysler

MOLDE/VESTFOLDBANEN Det eneste vi trenger ekstra, vi somsovermed CPAP, er strøm. Derfor blir det fort endringer i planene når hotelletmelder fra omat «fra 01.00 til 02.30 i nattmå vi stenge av strømmen på grunn av planlagt vedlike- holdsarbeid».

fly, siden en slik timeplan krever atman står opp lenge før radioverten og rett før bakeren. Da er det nemlig sjelden noe problemå over- bevise kroppen sin omat den trenger å sove noen timer omettermiddagen. Idetman står opp ig jen ved midnattstider for å g jøre den jobben somman egent- lig skulle g jort tidligere på ettermiddagen før strøm-

Det er slike dager det er godt å ha tattmorgenens første

24

SOMNUS NR 4 - 2013

Made with FlippingBook - Online catalogs