Somnus nr 4_2014

Så god plass har du på nattbordet. Mobilen ved siden av for å vise stør- relsen. Tar du av batte- riet og bru- ker den på strømnettet, står du igjen med mindre enn halve størrelsen av dette.

eller annen gang jeg snudde meg i søvne. Den bekymringen var grunnløs. Gummiknottene på undersiden holder den gan- ske så rolig. Hvis du klarer å unngå å velte den vanlige CPAP- en din, så klarer du det nok med denne, også. Den store overgangen for meg lå i lufttrykket. De siste årene har jeg hatt en maskin som regulerer trykket automatisk. Det g jør ikke den utgaven av Z1 som jeg testet. Den lar deg stille inn trykket, og hvor lenge det skal gå fra du skrur den på til den går over til fullt trykk. Så opererer den med det trykket til du stiller inn et annet, og du må skru den på selv når du vil at den skal starte. Denne måten å bruke den på, krever tilvenning. De av oss som har hatt CPAP i noen år, har hatt lignende løsninger tid-

lade opp batteriet som følger med, og la den drives av det. Hvis du er på reisefot, er batte- ridriften en genistrek. Batteriet er så lite at du får det med deg. Og skal du overnatte borte, er det jo alltid en fare for at du ikke får en kontakt tett nok ved sengen til at du kan bruke en vanlig CPAP. Den store revolusjonen med dette batteriet er likevel at nå er naturen ig jen åpen for oss som bruker CPAP. Vil du over- natte i telt eller under åpen himmel, så kan du g jøre det uten å bære deg skakk på kilos- vis med batteri. Ikke automatisk Jeg testet Z1 tre forskjellige net- ter på tre forskjellige hotell- rom. Bekymringen min var at jeg skulle rive ned den lille maskinen fra nattbordet en

>>

Det førstemøtet mittmed Z1 besto i å program- mere den riktig. Hvis du skal ha en permanent, kan du regne med å få hjelp til slikt – men job- ben er helt overkommelig. Hvis du klarer å få et nytt fjernsyn til å virke, klarer du å sette opp Z1 selv. Genialt batteri Du kan velge å kjøre den direk- te på strømnettet, eller du kan

#

Innmeldingsskjema Meld deg inn i Foreningen for Søvnsykdommer i dag. Det er viktig å være medlem Hovedmedlemskap: 300,- kr pr år Familiemedlemskap: 450,- kr pr år

Navn: Adresse: Postnr. Poststed: Fylke:

Klipp ut og send til:

Foreningen for Søvnsykdommer, Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog

Mobiltelefon:

Epostadresse: Fødselsdato: *

eller send en epost til: sovnforeningen@gmail.com

Diagnose (frivillig):

med de samme opplysningene.

* For begge medlemmer ved familiemedlemskap

Medlemskap: (Familie eller hoved): ___________

32

SOMNUS NR 4 - 2013

Made with FlippingBook - Online catalogs