Somnus nr 4_2014

Når AHI- tallet blir feil

ligere. Men er du vant til de siste modellene, så er dette noe du må venne deg til på nytt. En annen detalj som ser genial ut på Z1, er filte- ret som skal kunne brukes i stedet for luftfukte- ren. En plastdings med et filter inni, festes mellom slange og maske, og skal virke slik at luf- ten som du puster inn, får riktig fuktighet og temperatur. Ulempen er at filteret må skiftes svært ofte, men det ser likevel ut som en bedre løsning enn å drasse på en fukter sommå fylles med vann. Det var her jeg møtte det store pro- blemet, det som g jør at jeg ikke kommer til å skaffe meg en Z1 foreløpig. Den første natten jeg prøvde å teste Z1, så ble jeg usikker på programmeringen slik at jeg til slutt la meg til å sove med den vanlige CPAP-en min. Den andre natten våknet jeg etter noen timer, sørpe forkjølet – akkurat slik som jeg pleier å reagere når jeg har sovet uten luftfukter. Ettersom det da egentlig hadde gått litt for mange dager siden jeg tok ut filteret av emballa- sjen, så ventet jeg til jeg var kvitt den rennende nesen, prøvde en natt til, og pakket opp filteret to minutter før jeg la meg til å sove. Det hjalp ikke. Jeg våknet etter to timer, på vei mot den samme reaksjonen på slimhinnene som forrige gang jeg prøvde. Ikke for meg, kanskje for deg? Konklusjonen etter mine to tester, er ganske enkel: Hvis du venner deg til manuell regulering og ikke trenger fukter, kan kanskje Z1 være en god erstatter for den vanlige CPAP-en din når du er på reisefot. For meg kan den ikke være det uten en tradisjonell luftfukter. Men hvis du velger Z1, så må du passe på disse tre tingene:  Får du den hjelpen du måtte trenge til å programmere den riktig?  Går det greit for deg å bruke en CPAP som ikke regulerer lufttrykket automatisk?  Klarer du deg med filteret uten å måtte ha en fullskala luftfukter? Kan du svare ja på alle spørsmålene, så bør du prøve den. Hvis ikke, er det fare for at dumå drasse rundt på den digre CPAP-en din en stund til.

z

Hvermorgen når jeg våkner, trykker jeg på stopp- knappen, setter påmeg lese-

e

brillene og lenermeg over displayet påmin kjære CPAP. På gode netter, er tallet på pustestopp pr timemellom3 og 4. På vonde netter kan det være oppe i 9 eller 10. Da vet jeg hvorfor det er et slit å komme ut av sengen og ta fatt på dagen. Samtidigminner jegmeg selv på hvor ille det var da jeg hadde 60 pustestopp i timen, før jeg fikk CPAP. Da blir dagen lettere å bære. På Tynset Sykehus hjelper demeg å lese av dataene en gang i året og spør hvordan jeg har det. Snittet på antall pustestopp er kjempefint. Så hvorfor stårmin CPAPog dundrermotmaxtrykket på 20 hvermorgen? Jeg har nå brukt tre forskjelligemaskiner, ogmaxtrykket er der fortsatt. Ingenmaske greier å holde på såmye luft. Det blafrer i plasten. Jeg delte hotellrommed yngste datter forleden og lovet henne atmin nye CPAPvar praktisk talt lydløs. Det syn- tes hun var fint. Nestemorgen kunne hun fortelle at hun hadde hørt et svakt sus,men ved firetiden hadde hun bråvåknet av at hun trodde noen støvsuget sengen hennes. Sånn bråkte det. Det var CPAPogmaske som holdt konsert. Søvnutredningmed overnatting i vond sykehusseng, ga ingen svar. Lungelegen somskulle tolke dataene, brukte to linjer for å fortelle at jeg ikke hadde sentral-apneer. Men en kompetent sykepleier gikk inn på hver enkelt natt i søvndataene, time for time. Der lå svaret. Jeg sover ganske godt fremtil sånn omtrent klokken fire. Da våk- ner jeg,men vet ikke av hva. Dataene kan fortelle hvor- for. Omtrent på den tiden hver natt får jeg en rekke laaa- ange pustestopp tett etter hverandre, så roer det seg ig jen. Hva betyr det? Hvemskal man spørre omslike detaljer og få et fornuftig svar?Hva kan g jøres? Er det farlig? Fastlegenmin kanmye,men dette går over hans for- stand. Det samme g jelder ørenesehals-legen jeg går til kontroll hos. Jeg underviser ham i søvnsykdommer når jeg er der. Knut Bronder på NKpå Ullevål sa noe fint på likepersonsseminaret vårt: Når diagnosen er sjelden, er fagfolkene enda sjeldnere.Men søvnapné er ingen sjelden sykdom. Det kan vel nesten regnes somen folke- sykdom. Hvemer flinkest i landet her på søvnapné? Marit Aschehoug

33

SOMNUS NR 4 - 2013

Made with FlippingBook - Online catalogs