Somnus nr 4_2014

A lle som lider av moderat eller alvorlig søvn-apné, må ha legeattest, og gå til legen på nytt minst hvert tredje år.

Trøtte sjåfører er livs- farlige i trafikken. Det gjør at søvnsyke får tydeligere krav til legeattest for å få beholde førerkortet. (Foto: Shutterstock)

beholde lappen Hyppige legebesøk for å

Stor risiko – Etter hvert er det erkjent at søvn- apné og narkolepsi med katapleksi er en ganske stor trafikksikkerhetsrisi- ko. Vi har ikke vært så oppmerk- somme på den i Norge, men nede i Europa har det vært økende forstå- else for det. Det førte til et forslag i direktivtekstene som angår førerkort, om å ta inn en bestemmelse som gjaldt dette. Det er blitt gjort, og i og med at det står i et direktiv, er vi også forpliktet til å innføre det i Norge, forklarer Knapskog. Han mener mange av dagens regler vil bli enklere fordi helsekravene blir mer detaljerte og tas rett inn i selve Ikke krav på støtte Den som mister førerkortet på grunn av søvnapné eller narkolepsi, har generelt ikke krav på noen transportstøtte, som for eksempel TT-kort (et tilbud som gir et antall drosjeturer gratis). – Generelt har du ikke det. TT-kort har forskjellige regelverk fra kommune til kommune, men den problem- stillingen gir generelt ikke rett til det, sier Arne-Birger Knapskog i Helsedirektoratet.

førerkortforskriften. – Fordi forskriften nå er så generell, skal det ikke mye til for at du ikke fyller kravene, og da er du nødt til å søke fylkesmannen om dispensasjon. Det viser seg at på endel punkter får over 90 prosent innvilget dispensa- sjon, og da har man spurt hvorfor fylkesmannen skal belastes med dette, sier Arne-Birger Knapskog. Førekort på vilkår Et annet spørsmål er hvor strengt reglene kommer til å bli praktisert – og hvor strengt de er blitt praktisert hittil. I Sverige har praktiseringen vært strengere lenger. – Men vi regner med at det er ytterst få av de 9000 førerkor- tene som vi tilbakekalte i fjor

Georg Mathisen tekst

 Narkolepsipasienter må ha legeer- klæring og jevnlige undersøkelser.  Søvnapnépasienter med over 15 pustestopp (AHI) i timen, må ha legeattest og undersøkes på nytt minst hvert tredje år. Så strengt kommer det til å bli om du vil beholde førerkortet. EU-regler Det er EU som har fastsatt nye fører- kortregler for den som lider av nerve- sykdommer og obstruktivt søvnapné- syndrom. Nå arbeider norske myn- digheter med å tilpasse seg. – Forslaget følger stort sett det som EU har i direktivet sitt. Det er litt intern diskusjon om vi skal følge det til punkt og prikke eller være litt strengere, men forslaget kommer til å bli sendt på høring. Vi tar veldig hensyn til innspillene fra Søvnforeningen og andre.

på grunn av sykdom eller mangel på legeattest, som skyldes søvnapné, understre- ker prosessansvarlig Anders Hedåberg på førerkortavde-

lingen i den svenske Transportstyrelsen.

Det sier seniorrådgiver Arne-Birger Knapskog i Helsedirektoratet.

Han forteller at hvis myndig- hetene får kjennskap til at en

Etter hvert er det erkjent at søvnapné og narkolepsi med katapleksi er en ganske stor trafikksikker- hetsrisiko. Seniorrådgiver Arne-Birger Knapskog, Helsedirektoratet

4

SOMNUS NR 4 - 2013

Made with FlippingBook - Online catalogs