Somnus nr 4_2014

>>>

Sliter med skiftarbeid Yrkessjåfører slitermed skiftarbeid og oppdelte arbeidsdager.

Det er ingen menneskerett å beholde førerkortet.

person lider av søvnapné, så må vedkom- mende levere legeattest. – Den skal utstedes av en spesialist på området eller av den behandlende legen. Der skal legen gi sitt bilde av personen, eventuell behandling og om personen bedømmes å utgjøre noen trafikksikker- hetsrisiko. Så er det vi i Transportstyrelsen som bedømmer opplysningene i attesten og fatter en beslutning, forklarer Hedåberg. Ikke CPAP-krav Hvis vedkommende får beholde førerkor- tet, kan det bestemmes at han eller hun skal levere inn ny legeattest på et bestemt tidspunkt. – Vilkår av denne sorten registreres i førerkortregisteret, men ikke direkte på det fysiske førerkortet, forteller han. Svenske myndigheter stiller ikke detaljerte krav til hva slags behandling en pasient skal få; bare at sykdommen ikke skal være noen fare for trafikksikkerheten. – I praksis så vet vi at den vanligste for- men for behandling som gjør at vi innvil- ger førerkort, er CPAP, men det er ikke noe uttrykkelig krav, sier Anders Hedåberg.

midt på dagen, og det er de mis- fornøyde med. Nesten halvpar- ten arbeider nattskift minst én gang i uken, og 24 prosent til har nattskift hver måned. Og mer enn en av tre yrkessjåfø- rer er helt eller delvis enige i at de har søvnproblemer på grunn av skiftarbeid eller uregelmessig arbeidstid. “Ofte trøtt pga ujevn døgnrytme og arbeidstider,” forteller en av de spurte yrkessjåførene. “Trøtt og uopplagt pga for mye sitting og for mye delte skift,” svarer en annen. Og en av de undersøkte yrkes- sjåførene forteller om søvnpro- blemer som har utviklet seg til søvnapné. Dårlige turnuser gjør deg også psykisk slitt, mener vedkommende.

Georg Mathisen tekst

I august oppnevnte regjeringen Arbeidstidsutvalget – et ekspert- utvalg som skal se på ulike sider ved organiseringen av arbeidstid. Trøtte sjåfører er en av de første tingene utvalget har fått på bor- det. YS har nemlig tatt opp en under- Forbundet organiserer først og fremst bussjåfører, men også sjå- fører som transporterer gods. Av de spurte i undersøkelsen arbeider nesten to av tre skift. Så godt som alle sjåførene som arbeider skift, har oppdelt arbeidstid med lange pauser søkelse som Yrkestrafikk- forbundet har fått utført.

Våken i tre døgn NRKs Line Jansrud reagerte veldig da hun måtte holde seg våken i 72 timer i strekk. Hun leder barneprogrammet Newton og ville se hvordan kroppen reagerte fysisk. Det kom klarere frem hvordan hun reagerte psykisk. – Jeg ble en følsom bombe av å holde meg våken så lenge, jeg ble jo helt ustabil, selv om kroppen min egentlig klarte seg ganske bra, sier hun.

Yrkessjåførene sliter også med at de er trøtte bak rattet. (Foto: Shutterstock)

6

SOMNUS NR 4 - 2013

Made with FlippingBook - Online catalogs