Somnus nr 4_2014

Nettmøte S pørsmålene strømmet på da dr.med. Harald Hrubos-Strøm fra Ahus hadde nettmøte med leserne av Romerikes Blad. om søvnproblemer

ikke dette men vi forsøker å tilby gjentatte legekonsultasjoner for å kunne finne den beste behandlingen for deg. Spørsmål: Jeg jobber turnus, og har gjort det i mange år. Jeg har de siste årene slitt mye med å få sove om natta, og da spesielt mellom aften- vakt og dagvakt. Det har i perioder vært så ille at jeg kun har sovet et par timer mellom vaktene, og jeg har vurdert å begynne med sovetabletter. Fins det gruppeterapi el annen terapi for turnus-arbeidere som sliter med søvn! Jeg vet jo at dette er et pro- blem blant mange! Svar: Det er vanlig med søvnproble- mer når man jobber turnus, særlig i roteringsplaner som er tilfeldige eller går i motsatt retning av klokken. Du vil kunne få hjelp til døgnrytmekom- ponenten ved hjelp av lys administrert på rett tid. Du finner informasjon om dette på www.sovno.no. Dersom du også har utviklet et insomniproblem vil sovemedisinene slutte å virke på sikt. Kognitiv atferdsterapi vil i så fall være den beste behandlingen for dette. Dette tilbys dessverre i svært begren- set omfang på Ahus. Spørsmål: Jeg har i ett år slitt med å sovne. Tankene går selv om jeg ikke har noe bestemt jeg tenker på. Når det går 2-3 dager med max 3-4 timer søvn og dette skjer nesten ukentlig, så begynner jeg å bli veldig sliten. Fastlegen ga meg avslappende og sovepiller, men jeg har ikke turt å ta dem. Hva skal til for at jeg kommer til en spesialist som deg?

på mellom 3 og 6, men det gir et feil bilde. For jeg har ikke pustestopp før ca kl 04. Da har jeg veldig lange pustestopp tett etter hverandre i en kort periode, så roer det seg igjen. Det er ikke sentralapneer. Hva kan jeg gjøre med det? Er det farligere enn jevne pustestopp fordelt utover natten? Svar: Opphopning av pustestopp på slutten av natten vil jeg anta har rela- sjon til din REMsøvn som vi har mest av på slutten av natten. Under REMsøvn blir de fleste muskler helt slappe og kun øynene beveges. Jeg er ikke kjent med forskning på prog- nose ved slike periodevise apneer, men vil anta dette kan forbedres ved å legge til et hjelpemiddel som hin- drer deg fra å sove på ryggen siden særlig underkjeven har en tendens til å skli tilbake når muskeltonus blir borte. Spørsmål: Mann på 52 år, har noen kilo for mye og har skiftarbeid. Jeg har fått CPAP og prøver å få det til, men sliter. Fikk høylytt snorking etter tannproblemer, og begynte samtidig med bittskinne. Skiftet ut denne med en snorkeskinne som min fru sa hadde bra effekt. Har lest mye om forskningen på Haukeland, hvis CPAP ikke går, er løpet da kjørt? Svar: Det finnes behandlingsalterna- tiver utover CPAP men grunnet fare for bivirkninger er vi ekstremt tilbakeholdne med dette. Haukeland sykehus planlegger å tilby stimule- ring av nerven som trekker frem tungen om natten. Her på Ahus tilbys

Marit Aschehoug tekst

Nettmøtet fant sted en time på for- middagen. – 10–15 prosent av den voksne befolkningen oppgir at de sliter med å sove, og vi regner med at proble- met er mer uttalt i vinterhalvåret. Lys er en nøkkelfaktor for søvn, under- streker Harald Hrubos-Strøm overfor avisen. Han er en av fem leger i Norge som har europeisk akkredite- ring som søvnspesialist, og dermed rett til å kalle seg somnolog. Han jobber til daglig på Ahus, der han deler arbeidstiden mellom øre- nese-halsavdelingen, og forskning om søvn og søvnapné, skriver Romerikes Blad i innledningen til nettmøtet. I tillegg er han ansvarlig lege ved det privatdrevne Oslo Søvnsenter. Han er også med på å drive somnify.no, en betalingstjenes- te på nettet der man kan få hjelp med søvnvansker. – Søvnapné er mitt spesialfelt på Ahus, ellers jobber jeg mye med kro- niske insomniplager, altså vansker for å sovne eller bli sovende. Men jeg er åpen for å svare på spørsmål om det meste, sier somnologen. Her er noen av spørs- målene og svarene: Spørsmål: Har hatt søvnapné i 10 år og god hjelp av CPAP. Den går i maxtrykk på 19,9 hver natt. Vanlig avlesning av AHI viser normalt snitt

8

SOMNUS NR 4 - 2013

Made with FlippingBook - Online catalogs