Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018

 May-Britt Tessem sammen med kollegaene Siver A. Moestue og Tone F. Bathen.

forskningsgruppa selv har sam- let opp mot 1000 pasienter siden 2008. - Dette er et prosjekt som ikke hadde vært mulig uten donasjon fra pasientene selv, understreker May-Britt. Vil finne «molekylære signaturer» Analysene vil gå ned til molekyl- nivå på flere plan; metabolitter,

peptider, gener og patologi. - Vi vil undersøke metabolitter både med MR teknologi og også en ny og hurtig imaging meto- de (MALDI) hvor det siste er et samarbeid med universitetet i Maastricht, Nederland. I samme prøve vil vi se på gensammenset- ning og også farge for potensi- elle biomarkører i vevet i tillegg til å undersøke peptider også

12

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online