Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018

tydningen av PSA-måling med to desimaler, problemer med unøyaktigheter og konsekven- ser. Dette vakte spesiell interes- se. Vi orienterte også om bruk av «Krefthunder» som lukter seg frem til kreft med stor nøyaktig- het. Det virket som at denne me- toden var ukjent for deltagerne! Vi fikk stor takk for våre innlegg og for at vi hadde vært så åpne og direkte i formen. Dette viser at vi som PROFO-medlemmer absolutt bør bidra mer i opplys- ningsarbeidet om prostatakreft. Prostatakameratene på jobb!  Tor Otto Fougner  Privat

Flere medlemmer i PROFO Hedmark/Oppland mener at noe av det viktigste vi med vår erfaring kan gjøre, er å gi in- formasjon om prostatakreft og PSA-måling til mannfolk fra 40 år og oppover. Vi har dis- kutert hvor vi lettest kommer i kontakt med målgruppen, og har kommet til at det å holde en informasjonsstand på Mjøs- markedet er effektivt. Mjøsmarkedet er et stort uten- dørsmarked som holdes i august hvert år på Biri Travbane. Her presenteres veterankjøretøyer og

på markedet selges det bilde- ler, verktøy, kopper og kar samt masse skrot; slike ting som til- trekker seg mannfolk i vår mål- gruppe. Her rigger vi oss til i et stort telt med stoler, bord, infor- masjonsmateriell samt kaffe og kaker. Men hvordan tilrekke seg oppmerksomheten blant 200- 300 andre utstillere? Jo vi har erfart følgende: Når vårt medlem Tor Otto Fougner stiller med sin staselige Buick 1932 med pan- seret åpnet, så virker dette som fluepapir på de mannfolka vi gjerne vil snakke med!

24

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online