Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018

 Godt eksempel på visualisering, en prostata for å gå inn i.

helseforvaltningen i landet og hadde dårlig kommunikasjon med dem. Nederland hadde god kontakt med helsevesenet. Det samme gjaldt Danmark. Etter min opplevelse av gruppearbei- det var vi i Norge best stilt. Vi hadde flest medlemmer og hadde mange aktive lokallag. Vi hadde også best økonomi. Etter dagens innsats var det tid for sosial og kulturell opplevel- se. Vi dro i buss til en kro (The Abbey Tavern) der det var mid- dag og god underholdning. Un-

derholdningen besto av irsk sang og musikk og steppedans (river- dans). Før bussturen tilbake til hotellet ruslet alle en tur langs sjøsiden. Neste dag startet med presen- tasjon av kandidater til styret i Uomo. Det var 3 kandidater som hadde fungert i 3 år i sty- ret som ønsket gjenvalg. Det var Ernst-Günter Carl fra Tyskland (han var ikke tilstede), Andre Deschamps fra Belgia og John Dowling fra Irland. I tillegg ble det på møte lagt frem forslag på

28

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online