Sarkomen 1/2021

kan forekomme fra ung voksen alder men frekvensen øker med alder.

Ti prosent av de som får kondrosarkom i Norge har et underliggende syndrom som øker sjansene for å utvikle kondrosarkom. MO, eller multippel osteochondromatose er en medfødt og arvelig syndrom. Typisk for MO er at man får varierende antall osteochondromer som vi beskrev tidligere. På overflaten av disse kan det i voksen alder utvikle seg perifer kondrosarkom. Risikoen for dette, gjennom ett helt liv, er et sted mellom en og fem prosent. Ollier syndrom er et ikke arvelig syndrom kjennetegnet ved at man får godartete brusk svulster inne i benmargen (enchondromer). Disse svulstene kan utvikle seg til sentral kondrosarkom. For Ollier pasienter er det opp mot 40 prosent som får et sentralt kondrosarkom gjennom livet. Alle MO og Ollier pasienter har tilbud om en kartlegging og informasjonsamtale om kondrosarkom ved sitt regionale sarkomsenter i tidlig voksen alder. Det er en aktiv pasient forening (Norsk MO-forening ( norskmheforening.no )) og kompetansetjeneste for begge diagnoser ved Sunnaas sykehus ( Multiple osteokondromer (MO) eller multiple hereditære eksostoser (MHE) - Sunnaas sykehus )

 Tegning av kondrosarkom laget av overlege og ortoped Thale Strøm.

De mest sjeldne typene heter klarcellet kondrosarkom som typisk vokser inne i margen, rett ved vekstsonen og mesenchymal chondrosarkom som kan oppstå nesten hvor som helst i kroppen og består av brusk blandet med annet kreftvev. Begge disse variantene trenger vevsprøver for å stille diagnosen da disse skiller seg fra de andre typene ved vurdering i mikroskopet. HVEM FÅR KONDROSARKOM? Det er ingen kjent årsak til at man får kondrosarkom. Trolig utvikler de seg fra stamceller som utvikler seg feil, uten at vi vet hvorfor. Hvert år får mellom 15 og 20 personer i Norge en kondrosarkomdiagnose. Det har vært en liten økning gjennom de siste 30 årene, noe mer for kvinner enn for menn slik at det samlet nå er like vanlig blant damer og menn. Gjennomsnittsalder for diagnose er 54 år. Det

HVORDAN OPPDAGES KONDROSARKOM?

Den vanligste måten kondrosarkom oppdages på er at de forårsaker smerter der de vokser og ødelegger knoken. På samme måte kan de noen ganger vokse og presse på andre strukturer i kroppen som ett blodkar eller nerve, men dette er nokså sjeldent. Kondrosarkom kan ellers vise seg som en hard kul som henger fast i skjelettet uten smerter og noen ganger helt tilfeldig. Det hender at man tar røntgen bilder på grunn av en ulykke, eller for utredning eller oppfølgning av annen sykdom, og oppdager ett kondrosarkom ved tilfeldighet. Kondrosarkom blir som regel oppdaget på røntgenbilder. Det kan være synlig på vanlig røntgenbilder, men MR og CT gir mere

6

Sarkomen #1-2021

Made with FlippingBook flipbook maker