Store Van - Katalog Ogólny - Catálogo General - PL ES

KATALOG OGÓLNY CATÁLOGO GENERAL

www.storevan.com

PROFESJONALIZM W RUCHU

PROFESIONALIDAD EN MOVIMIENTO

STORE VAN SPIS TREŚCI

STORE VAN ÍNDICE

WPROWADZENIE / INTRODUCCIÓN PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE / EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES PROFESIONALES WYPOSAŻENIE SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I UŻYTKOWYCH / EQUIPAMIENTO PARA FURGONETAS Y VEHÍCULOS COMERCIALES STORE VAN IN THE WORLD / STORE VAN IN THE WORLD SPOGLĄDAJĄC NIEZMIENNIE W PRZYSZŁOŚĆ / MIRANDO SIEMPRE HACIA EL FUTURO

06 08 10 12 13 14 16

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA / LA SEGURIDAD ESTÁ CERTIFICADA NA BIEŻĄCO Z DUCHEM CZASU / SIEMPRE EN SINTONÍA CON LOS TIEMPOS OD POMYSŁU DO PROJEKTU / DE LA IDEA AL PROYECTO ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU / SEGURIDAD DE LA CARGA ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU / SEGURIDAD DE LA CARGA

20

PODŁOGI I ŚCIANY / SUELOS Y PANELES PODŁOGI I PUNKTY MOCUJĄCE / SUELOS Y PUNTOS DE FIJACIÓN ŚCIANY / PANELES REGAŁY DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH / ESTANTERÍAS PARA FURGONETAS ZABUDOWA „SAFETY” / EQUIPAMIENTO “SAFETY” ZABUDOWA „PROFESSIONAL” / EQUIPAMIENTO “PROFESSIONAL”

24 26

30 32 34 36

ZABUDOWA „MOBILE” / EQUIPAMIENTO “MOBILE” ZABUDOWA „FLOOR UP” / EQUIPAMIENTO “FLOOR UP” SYSTEM SPACE UP / SISTEMA SPACE UP SPACE UP – DYNAMICZNY BAGAŻNIK DACHOWY / SPACE UP BACAS DINÁMICAS SPACE UP – BAGAŻNIK NA DRABINĘ / SPACE UP PORTAESCALERAS SPACE UP – BELKI I BAGAŻNIK DACHOWY / JUEGOS DE BARRAS Y BACA PORTAEQUIPAJES LIGHT SHELF / LIGHT SHELF ZABUDOWA LIGHT SHELF / EQUIPAMIENTO LIGHT SELF VENDING / VENDING ZABUDOWA VENDING / EQUIPAMIENTO VENDING PRZEKSZTAŁCENIA / TRANSFORMACIONES ZABUDOWA CEP / EQUIPAMIENTO CEP FLOT / FLOTAS

40 42 43

46

50

54

58

ZABUDOWA FLOT / EQUIPAMIENTO FLOTAS KATALOGI / CATÁLOGOS KATALOGI / CATÁLOGOS

60

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE

6

Fami zajmuje się produkcją wyposażenia przemysłowego oraz wyposażenia dla pojazdów użytkowych od 1929 roku. Łańcuch produkcyjny obsługiwany w całości wewnątrz firmy obejmuje dział realizacji produktów metalowych oraz dział zajmujący się wyłącznie produkcją i zabudową pojazdów użytkowych. Obecność na rynkach światowych jest zapewniona dzięki filiom firmy w Niemczech, Polsce, Szwajcarii, Austrii, a także dzięki dystrybutorom w całej Europie, Azji Południowo-Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Łacińskiej.

WWW.FAMISPA.COM

EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES PROFESIONALES

Fami produce desde 1929 mobiliario industrial y equipamientos para vehículos comerciales . Toda la cadena de producción se desarrolla internamente, con una división dedicada a la realización de productos de metal y otra dedicada exclusivamente a la producción y el equipamiento para vehículos comerciales. La presencia internacional está garantizada por filiales en Alemania, Polonia, Suiza, Austria y por distribuidores en toda Europa, Sudeste Asiático, Medio Oriente y América Latina.

WYPOSAŻENIE SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I UŻYTKOWYCH EQUIPAMIENTO PARA FURGONETAS Y VEHÍCULOS COMERCIALES

8

Doświadczenie oraz profesjonalizm wypracowane w ciągu wielu lat działalności sprawiły, że STORE VAN projektuje wszystkie komponenty niezbędne do wykonania zabudowy o wysokiej jakości, odpowiadające wszelkim potrzebom operacyjnym. Pojazd przekształca się w idealny warsztat na kółkach, dzięki wytrzymałym regałom dla samochodów dostawczych, uniwersalnym uchwytom, plastikowym walizkom na drobne elementy, metalowym przegródkom, plastikowym pojemnikom oraz wielu innym produktom.

9

Gracias a la experiencia y a la profesionalidad adquirida con el tiempo, STORE VAN diseña todos los componentes necesarios para la realización de equipamientos de gran calidad para cada necesidad laboral. El vehículo se transforma en un perfecto taller móvil gracias a las robustas estanterías para furgonetas, bacas portatodo, maletines de plástico para piezas pequeñas, separadores de metal, contenedores de plástico y mucho más.

STORE VAN IN THE WORLD

10

HEADQUARTERS / ITALY / ITALIAN BRANCHES / PIEDMONT / LOMBARDY / EMILIA ROMAGNA / LAZIO / EUROPEAN BRANCHES / AUSTRIA / GERMANY / SWITZERLAND

WORLD / BELGIUM / BULGARIA / CYPRUS / CROATIA / CZECH REPUBLIC / ESTONIA FINLAND / FRANCE / GREAT BRITAIN / GREECE / ICELAND / INDIA / ISRAEL / LITHUANIA LUXEMBOURG / NETHERLANDS / NORWAY / POLAND / PORTUGAL / ROMANIA / RUSSIA SENEGAL & WEST AFRICA / SERBIA / SLOVAKIA / SLOVENIA / SOUTH KOREA / SPAIN UNGHERIA

11

SPOGLĄDAJĄC NIEZMIENNIE W PRZYSZŁOŚĆ MIRANDO SIEMPRE HACIA EL FUTURO

12

Produkcja z myślą o przyszłości. STORE VAN dokłada starań, aby produkować wszystkie zabudowy i produkty przy wykorzystaniu procesów, które mają minimalny wpły na środowisko , pry jednoczesnym dążeniu do maksymalizacji recyklingu .

Fabricar productos pensando en el futuro. STORE VAN se empeña en fabricar todos los accesorios y productos utilizando procesos que tengan el mínimo impacto ambiental , con el objetivo de maximizar el reciclaje .

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA LA SEGURIDAD ESTÁ CERTIFICADA

13

CRASH TEST ECE-R17

Bezpieczne podróżowanie. Poszczególne komponenty zabudowy poddawane są licznym testom, w celu spełnienia wymogów określonych normami, a także oferować produkt sprawdzony , z certyfikatem jakości .

Viajar seguros. Los diferentes componentes del equipamiento se someten a numerosos tests para cumplir con las normas y garantizar un producto probado y certificado .

NA BIERZĄCO Z DUCHEM CZASU SIEMPRE EN SINTONÍA CON LOS TIEMPOS

14

Produkty o wysokiej jakości, cechujące się dużą wytrzymałością, wymagają stosowania najnowszych maszyn i technologii. STORE VAN nieustannie inwestuje i odnawia swój park maszynowy, pragnąc oferować zabudowy wykonane z najnowocześniejszych surowców .

Los productos de alta calidad y resistentes requieren maquinaria y tecnología de última generación. STORE VAN invierte y renueva continuamente su flota de máquinas para ofrecer equipamientos con los materiales más innovadores .

MALOWANIE ELEKTROLITYCZNE RECUBRIMIENTO POR CATAFORESIS Wytrzymałość i ochrona. Malowanie elektrolityczne pozwala podnieść trwałość produktu poprzez równomierne nakładanie wielu warstw żywicy akrylowej, odpornej na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych.

Resistencia y protección El recubrimiento por cataforesis permite aumentar la vida útil del producto mediante el depósito uniforme de varias capas de resina acrílica resistente a los agentes químicos y atmosféricos.

LASER MITSUBISHI LÁSER MITSUBISHI

Nowy system cięcia laserowego to większa prędkość i precyzja produkcji, a także wrażliwość na kwestie środowiskowe . Czas produkcji ulega skróceniu, natomiast wzrasta jakość produktu .

Con el nuevo sistema de corte por láser, la producción es más rápida , precisa y respetuosa con el medioambiente . Tiempos de producción más cortos y mayor calidad del producto .

SALVAGNINI SALVAGNINI Innowacyjna

blacha powłoką Galvannealed to blacha ocynkowana, przeznaczona do zastosowań samochodowych; za jej obróbkę i przetwarzanie na rozmaite komponenty jest odpowiedzialna precyzyjna maszyna Salvagnini, przeznaczona do formowania metalu. stalowa z La innovadora chapa galvannealed , la chapa galvanizada para el mundo del automóvil, es procesada y transformada en diversos componentes para los módulos por la Salvagnini, maquinaria de precisión para el conformado de metales.

OD POMYSŁU DO PROJEKTU DE LA IDEA AL PROYECTO

16

3D

Innowacyjny system projektowania 3D służy do przekształcania pomysłów klienta w projekt , a następnie we właściwy produkt. Klient ma możliwość obejrzenia różnych rozwiązań w pojeździe i wyboru opcji najlepiej odpowiadającej jego potrzebom .

El innovador sistema de diseño 3D permite transformar la idea del cliente en proyecto y, posteriormente, en el producto real. El cliente podrá ver las diferentes soluciones en el interior del vehículo y elegir la que mejor se adapte a sus necesidades .

17

18

PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWO!

¡LA SEGURIDAD POR ENCIMA DE TODO!

19

STORE VAN ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU

STORE VAN SEGURIDAD DE LA CARGA

20

ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU SEGURIDAD DE LA CARGA

ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU SEGURIDAD DE LA CARGA

20

21

Innowacyjny system zabezpieczania ładunku to kombinacja podłóg, obudów panelowych, punktów mocowania, pasów i drążków teleskopowy. Wszystko ma ułatwić klientowi stworzenie przestrzeni ładunkowej do uporządkowanego i bezpiecznego transportu towarów, zgodnie z wymogami nowego rozporządzenia europejskiego 2014/47/WE w sprawie drogowej kontroli technicznej.

El innovador sistema de seguridad de la carga está formado por suelos, paneles, puntos de anclaje y fijación, correas y barras telescópicas. Todo ello al servicio del cliente para crear un armazón para el transporte de mercancías de forma ordenada , segura y en cumplimiento de la nueva directiva europea 2014/47/UE en materia de seguridad de la carga.

22

DLA KAŻDEGO ODPOWIEDNIE POSZYCIE

CADA UNO SU PROPIO REVESTIMIENTO

23

STORE VAN PODŁOGI I ŚCIANY

STORE VAN SUELOS Y PANELES

24 26

PODŁOGI I PUNKTY MOCUJĄCE SUELOS Y PUNTOS DE FIJACIÓN

ŚCIANY PANELES

PODŁOGI I PUNKTY MOCUJĄCE SUELOS Y PUNTOS DE FIJACIÓN

24

Mając na uwadze odporność na zużywanie oraz ciągłe załadunki i rozładunki towaru STORE VAN oferuje podłogi z drewna brzozy, stanowiące jednoczesne wzmocnienie karoserii w pojeździe . Wprowadzenie punktów mocowania pozwala przekształcić podłogę w podstawę do budowania bezpiecznego systemu załadunkowego. W punktach mocowania można osadzić belki teleskopowe, natomiast punkty mocowania to opatentowany system umożliwiający także zastosowanie pasów.

Para resistir el desgaste por la carga/descarga continua de mercancías, STORE VAN ofrece suelos de madera de abedul, productos que también permiten reforzar la carrocería del vehículo . La inserción de puntos de anclaje y de fijación permite transformar el suelo en la base para la creación del sistema de seguridad de la carga. Los puntos de fijación pueden alojar las barras telescópicas, mientras que los puntos de anclaje son sistemas patentados que también permiten el uso de correas.

WOOD FLOOR PODŁOGA ZE STANDARDOWYMI PUNKTAMI MOCOWANIA SUELO CON PUNTOS DE ANCLAJE DE SERIE

SAFETY FLOOR PODŁOGA Z PUNKTAMI MOCOWANIA I MOCUJĄCYMI AIRLINE SUELO CON PUNTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN AIRLINE

OPATENTOWANY PUNKT MOCUJĄCY PUNTO DE ANCLAJE PATENTADO

NAJPROSTSZE FORMY DAJĄ POCZĄTEK NAJWIĘKSZYM INNOWACJOM .

DE LAS FORMAS MÁS SENCILLAS SE CONSIGUEN LAS INNOVACIONES MÁS IMPORTANTES .

SAFETY CROSS PODŁOGA ZE SKRZYŻOWANYMI PUNKTAMI MOCOWANIA I MOCUJĄCYMI AIRLINE SUELO CON PUNTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN AIRLINE CRUZADOS

PUNKTY MOCUJĄCYMI PUNTO DE FIJACIÓN

ŚCIANY PANELES

26

USZYTE NA MIARĘ COSIDOS A MEDIDA

Elastyczne , przeciwwłamaniowe , lekkie , nadające się do recyklingu : panele z polipropylenu gwarantują ochronę ścian pojazdu. Ściany Honeycomb wyróżnia zdolność dostosowywania się do budowy samochodu dostawczego, ponieważ nie są one mocowane na sztywno do karoserii. Flexibles , resistentes a los golpes , ligeros y reciclables : los paneles de polipropileno garantizan la protección de las paredes del vehículo. Los paneles Honeycomb tienen la particularidad de adaptarse a la anatomía de la furgoneta, ya que no se fijan rígidamente a la carrocería.

28

WSZYSTKO NA SWOIM MIEJSCU

CADA COSA EN SU SITIO

29

STORE VAN REGAŁY DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH

STORE VAN ESTANTERÍAS PARA FURGONETAS

30 32 34 36

ZABUDOWA „SAFETY” EQUIPAMIENTO “SAFETY” ZABUDOWA „PROFESSIONAL” EQUIPAMIENTO “PROFESSIONAL” ZABUDOWA „MOBILE” EQUIPAMIENTO “MOBILE” ZABUDOWA „FLOOR UP” EQUIPAMIENTO “FLOOR UP”

ZABUDOWA „SAFETY” EQUIPAMIENTO “SAFETY”

30

Zabudowa Safety to podstawowe rozwiązanie STORE VAN, obejmujące standardowo komponenty systemu zabezpieczania ładunku, ułatwiające ochronę produktów także w przypadku podłóg bez systemu mocowania .

El equipamiento Safety es el equipamiento base de STORE VAN que integra de serie los componentes del sistema de seguridad de carga para facilitar la puesta en seguridad de los productos incluso en el caso de suelos sin sistemas de anclaje .

31

ZABUDOWA „PROFESSIONAL” EQUIPAMIENTO “PROFESSIONAL”

32

Zabudowa Professional, zaprojektowana na podstawie rozmieszczenia słupków w pojeździe, to efekt naturalnej ewolucji zabudowy Safety. Możliwość umieszczenia samego regału po jednej stronie i jednej szyny Airline po drugiej, sprawia, że do mocowania towaru wystarczają uchwyty i pasy, a tym samym w przestrzeni ładunkowej pozostaje więcej wolnego miejsca .

Diseñado de acuerdo con la posición de los montantes del vehículo, el equipamiento Professional representa la evolución natural del equipamiento Safety. La posibilidad de tener solo una estantería en un lado y una barra Airline en el otro permite utilizar barras y correas para fijar la mercancía y tener más espacio libre en el compartimento de carga . 33

ZABUDOWA „MOBILE” EQUIPAMIENTO “MOBILE”

34

Elementy mocowania to wyposażenie standardowe, a zabudowa jest dodatkowo wzbogacona walizeczkami na drobne elementy oraz wózkami ułatwiającymi przemieszczanie sprzętu z pojazdu na miejsce pracy. W ten sposób powstaje prawdziwy mobilny warsztat na kółkach.

Los elementos de fijación vienen de serie y el equipamiento se enriquece aún más con los maletines para piezas pequeñas y los carros para facilitar el transporte del equipo desde el vehículo hasta el lugar de trabajo. De esta manera, el taller se vuelve verdaderamente “móvil”.

35

ZABUDOWA „FLOOR UP” EQUIPAMIENTO “FLOOR UP”

36

Zabudowa Floor Up zwiększa ładowność małych pojazdów . Wprowadzenie wysuwanych szufladek pod podłogą pozwala na uzyskanie dodatkowej przestrzeni do przechowywania sprzętu, narzędzi i materiałów.

Con el equipamiento Floor Up, la capacidad de carga de los vehículos pequeños aumenta . La inserción de cajones extraíbles bajo el suelo permite conseguir un espacio adicional para guardar equipos, herramientas y material.

37

38

DODATKOWA PRZESTRZEŃ W ZASIĘGU RĘKI

NUEVOS ESPACIOS AL ALCANCE DE LA MANO

39

STORE VAN SYSTEM SPACE UP

STORE VAN SISTEMA SPACE UP

40 42 43

SPACE UP – DYNAMICZNY BAGAŻNIK DACHOWY SPACE UP BACAS DINÁMICAS SPACE UP – BAGAŻNIK NA DRABINĘ SPACE UP PORTAESCALERAS SPACE UP – BELKI I BAGAŻNIK DACHOWY JUEGOS DE BARRAS Y BACA PORTAEQUIPAJES

SPACE UP DYNAMICZNY BAGAŻNIK DACHOWY BACAS DINÁMICAS

40

Dynamiczny bagażnik dachowy całkowicie odmienia dach samochodu dostawczego . Dzięki nowatorskiemu patentowi belki bagażnika dachowego są wysuwane w całości z tyłu pojazdu, pozwalając operatorowi na załadunek materiału roboczego w ergonomiczny , szybki i bezpieczny sposób .

Las bacas dinámicas revolucionan el techo de la furgoneta . Gracias a un innovador sistema patentado , las bacas descienden completamente del lado posterior del vehículo, permitiendo al operador cargar el material de trabajo de manera ergonómica , rápida y segura .

41

SPACE UP BAGAŻNIK NA

Bagażnik na drabinę firmy Store Van ma opatentowany mechanizm opuszczający i podnoszący , który sprawia, że załadunek i rozładunek przebiegają sprawnie i z zachowaniem bezpieczeństwa. System zamykania z podwójnym zabezpieczeniem aktywnym gwarantuje blokadę prowadnicy na dachu pojazdu.

DRABINĘ PORTAESCALERAS

El portaescaleras de Store Van dispone de un mecanismo patentado de bajada y subida que aumenta la velocidad y la seguridad de las operaciones de carga y descarga. Un sistema de cierre de doble seguridad activa garantiza el bloqueo de la corredera sobre el techo del vehículo.

42

SPACE UP BELKI I BAGAŻNIK

Belki firmy Store Van zapewniają idealną prostotę i funkcjonalność , mogą również być uzupełniane o dodatkowe akcesoria. Belki boczne zmieniają produkt w bagażnik dachowy , tworząc dodatkowe punkty mocujące i umożliwiając dodanie bocznego oświetlenia LED.

DACHOWY JUEGOS DE BARRAS Y BACA PORTAEQUIPAJES

El juegos de barras Store Van son ideales para un equipamiento sencillo y funcional y se pueden dotar de varios accesorios. Los largueros laterales transforman el producto en una baca portaequipajes , obteniendo más puntos de fijación y añadiendo leds laterales.

43

44

REWOLUCJA W ŚWIECIE TRANSPORTU

REVOLUCIONE SU MODO DE TRANSPORTAR

45

STORE VAN LIGHT SHELF

STORE VAN LIGHT SHELF

46

ZABUDOWA LIGHT SHELF EQUIPAMIENTO LIGHT SELF

LIGHT SHELF: SKŁADANE PÓŁKI DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH LIGHT SHELF: REPISAS ABATIBLES PARA FURGONETAS

46

47

PÓŁKA ZAMKNIĘTA W POŁOŻENIU 2 REPISA CERRADA EN POSICIÓN 2

PÓŁKA ZAMKNIĘTA W POŁOŻENIU 1 REPISA CERRADA EN POSICIÓN 1

OTWIERANIE PRZY UŻYCIU TYLKO JEDNEJ RĘKI APERTURA CON UNA SOLA MANO

PÓŁKA OTWARTA REPISA ABIERTA

Linia składanych półek do samochodów dostawczych Light Shelf trzeciej generacji to półki zamykane w różnych pozycjach, otwierane przy użyciu tylko jednej ręki. System zabezpieczenia ładunku jest tu zintegrowany, co pozwala na w pełni bezpieczne transportowanie towarów o dużych gabarytach i różnych wielkościach.

La línea de repisas abatibles para furgoneta Light Shelf de tercera generación presenta repisas con diferentes posiciones de cierre que se pueden abrir con una sola mano. El sistema de seguridad de la carga está integrado permitiendo el transporte de mercancías voluminosas o de diferentes tamaños con total seguridad.

48

POMAGAMY CI W DYSTRYBUCJI TWOICH PRODUKTÓW

LE AYUDAMOS A DISTRIBUIR SUS PRODUCTOS

49

STORE VAN VENDING

STORE VAN EQUIPAMIENTO VENDING

50

ZABUDOWA VENDING EQUIPAMIENTO VENDING

ZABUDOWA VENDING EQUIPAMIENTO VENDING

51

COURTESY OF IVS

Zabudowa Vending powstała w dążeniu do ułatwienia procesu napełniania i konserwacji automatycznych dystrybutorów . Komora załadunkowa jest podzielona szeregiem półek, z których każda posiada punkty mocowania. Dzięki temu można swobodnie dzielić pojazd, odpowiednio do transportowanych produktów, umieszczając w przestrzeni ładunkowej takie przedmioty jak sejfy i lodówki.

El equipamiento Vending nace del deseo de facilitar el proceso de reabastecimiento y mantenimiento de las máquinas expendedoras . Una serie de estantes dividen el compartimento de carga, cada uno de ellos dotado de puntos de anclaje. De este modo, el vehículo se puede dividir fácilmente en función de los diferentes productos a transportar y contiene accesorios como cajas fuertes y frigoríficos.

52

PRZEKSZTAŁCAMY TWOJE WYMAGANIA W RZECZYWISTOŚĆ

TRANSFORMAMOS SUS EXIGENCIAS EN REALIDAD

53

STORE VAN PRZEKSZTAŁCENIA

STORE VAN TRANSFORMACIONES

54

ZABUDOWA CEP EQUIPAMIENTO CEP

ZABUDOWA CEP COURIER EXPRESS PARCEL EQUIPAMIENTO CEP COURIER EXPRESS PARCEL

54

55

CEP to system zaprojektowany przez Store Van dla Courier Express & Parcel, wyróżniający się składanymi półkami oraz ścianką działową z drzwiami przesuwnymi , ułatwiającymi przechodzenie z kabiny kierowcy do komory załadunkowej. Przekształcony pojazd otrzymuje specjalny certyfikat homologacji COC. CEP es el sistema diseñado por Store Van para Courier Express y Parcel caracterizado por repisas abatibles y panel separador con puerta corredera para facilitar el paso del habitáculo al compartimento de carga. El vehículo transformado está equipado con un certificado especial de homologación COC.

56

MNOŻYMY JAKOŚĆ

MULTIPLICAMOS LA CALIDAD

57

STORE VAN ZABUDOWA FLOT

STORE VAN EQUIPAMIENTO FLOTAS

58

ZABUDOWA FLOT EQUIPAMIENTO FLOTAS

ZABUDOWA FLOT EQUIPAMIENTO FLOTAS

58

Od wielu lat STORE VAN świadczy usługi dla przedsiębiorstw pragnących wyposażyć swoją flotę. Kompetencje i doświadczenie zespołu gwarantują jakość i precyzję w każdym pojedynczym pojeździe.

Desde hace muchos años, STORE VAN está al servicio de las empresas que deciden crear sus propias flotas. La pericia y la experiencia del personal nos permite garantizar calidad y precisión en cada uno de los vehículos.

Dział montażu Store Van Departamento de montaje Store Van

59

El equipo dedicado se encarga de gestionar todo el proceso, desde la obtención del pedido, hasta el diseño e implementación de los equipamientos en los diferentes vehículos.

Specjalny zespół zajmuje się zarządzaniem całym procesem, od otrzymania zlecenia, poprzez projekt aż po realizację zabudowy w poszczególnych pojazdach.

STORE VAN dysponuje dużą powierzchnią do parkowania i obsługi pojazdów do zabudowy.

STORE VAN dispone de un amplio espacio para aparcar y manipular los vehículos a equipar.

KATALOGI ZABUDOWY POJAZDÓW HANDLOWYCH CATÁLOGOS DE EQUIPAMIENTOS PARA VEHÍCULOS COMERCIALES

60

POJAZDY VEHÍCULOS

CITROËN BERLINGO | CITROËN JUMPER | CITROËN JUMPY | CITROËN NEMO | DACIA DOKKER | FIAT DOBLÒ | FIAT DUCATO | FIAT FIORINO FIAT TALENTO | FORD CONNECT | FORD COURIER | FORD CUSTOM | FORD TRANSIT | HYUNDAI H350 | IVECO DAILY | MAN TGE MERCEDES-BENZ CITAN | MERCEDES-BENZ SPRINTER | MERCEDES-BENZ VITO | NISSAN NV200 | NISSAN NV300 | NISSAN NV400 OPEL COMBO | OPEL MOVANO | OPEL VIVARO | PEUGEOT BIPPER | PEUGEOT BOXER | PEUGEOT EXPERT | PEUGEOT PARTNER RENAULT KANGOO | RENAULT MASTER | RENAULT TRAFIC | TOYOTA PROACE | VOLKSWAGEN CADDY | VOLKSWAGEN CRAFTER VOLKSWAGEN TRANSPORTER

61

PRZEKSZTAŁCENIA TRANSFORMACIONES

CEP: FIAT DUCATO | RENAULT MASTER | VOLKSWAGEN CRAFTER LIGHT SHELF: CITROËN JUMPER | FIAT DUCATO | FORD TRANSIT | MAN TGE | MERCEDES-BENZ SPRINTER | NISSAN NV400 OPEL MOVANO | PEUGEOT BOXER | RENAULT MASTER | VW CRAFTER

www.storevan.com

FAMI HANDELS GmbH TRIESTER STRASSE, 136 - 1230 WIEN, AUSTRIA TEL +43 (0)1 - 6629889-0 - FAX +43(0)1 - 6629889-15

OFFICE@FAMI.AT - WWW.FAMI.AT FAMI DEUTSCHLAND GmbH BENZSTRASSE 11 A-C 82178 PUCHHEIM – GERMANIA TELEFONO: +49 (0)89 1434078 0 INFO@FAMI.DE - WWW.STOREVAN.DE FAMI AG

INDUSTRIE SÜD - 8573 SIEGERSHAUSEN, SWITZERLAND TEL +41 (0)71 - 6991914 - FAX +41 (0)71 - 6991912 INFO@FAMI-AG.CH - WWW.FAMI-AG.CH

FAMI S.R.L. HEADQUARTERS VIA STAZIONE ROSSANO, 13 - 36027 ROSÀ (VI) – ITALY TEL +39 0424 585455 - FAX +39 0424 585470 INFO@FAMISPA.COM - WWW.FAMISPA.COM STORE VAN TEL +39 0424 585455 - FAX +39 0424 585482 INFO@STOREVAN. IT - WWW.STOREVAN.COM

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64

www.storevan.com

Made with FlippingBook - Online catalogs