Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Nagroda główna w kategorii EDUKACJA w XVIII edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku Seria mTalent – finalista konkursu Bett Awards 2021 w kategorii „SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS SOLUTIONS”!

Percepcja wzrokowa LJ0008

Seria mTalent – finalista konkursu Bett Awards 2021 w kategorii „SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS SOLUTIONS”!

Nagroda główna w kategorii EDU - KACJA w XVIII edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku

2 490 zł Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających uspraw - nianie i rozwój percepcji wzrokowej, a także wspoma - gający koncentrację uwagi opartą na analizatorze wzrokowym. Program przeznaczony do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyj - nych, dydaktyczno-wyrównawczych. Składa się z ponad 600 ekranów interaktywnych i 200 kart pracy do wydruku oraz zestawu materiałów dodatkowych. Program Percepcja wzrokowa to: • pierwszy i jedyny tego typu interaktywny produkt na rynku oparty o metodę M. Frostig • odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno - -pedagogicznej i zaleceń do pracy z dzieckiem (kształtowanie i ćwiczenia percepcji słuchowej/ wzrokowej) • produkt pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany • produkt zgodny z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami • zawartość programu została podzielona na trzy części: materiał tematyczny (ilustracje), matematyczny (symbole i figury), materiał językowy (litery i cyfry) W każdej części znajdują się zestawy ćwiczeń multime - dialnych z podobnych obszarów: 1. Stałość spostrze - gania; 2. Spostrzeganie figury i tła; 3. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni; 4. Spostrzeganie

stosunków przestrzennych; 5. Koordynacja wzrokowo - -ruchowa; 6. Pamięć wzrokowa; 7. Jarmark rozmaito - ści (zawiera ćwiczenia z różnych obszarów, niesklasy - fikowane w innych działach, np. uwaga i koncentracja). Propozycja uzupełniona została o zestaw dodatkowych materiałów i publikacji autorskich rozszerzających spek - trum możliwości zastosowania tego produktu (np. pomo - ce tradycyjne, drukowalne karty, poradnik metodyczny). LICENCJA BEZTERMINOWA: 2 stanowisko online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez do - stępu do Internetu) • program przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smart - fona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS) w trybie online i offline • bezpłatne aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie techniczne producenta. • szkolenie online z obsługi programu gratis! • w pudełku znajdują się kody do szkolenia i platformy mtalent.pl • program został uzupełniony o tłumaczenie poleceń na język ukraiński oraz lektora

Percepcja wzrokowo-słuchowa. Pakiet LJ0009

3 890 zł

Pakiet dwóch programów: • Percepcja wzrokowa (LJ0008) • Percepcja słuchowa (LJ0007)

LICENCJA BEZTERMINOWA: 2 stanowisko online (wy- magany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do Internetu)

115

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator