Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Zajęcia Logopedyczne dla młodzieży i dorosłych LJ0063 1 950 zł Zestaw interaktywnych ćwiczeń stworzony z myślą o młodzieży i dorosłych. Wspomaga on terapię pozanormatywną realizację wybranych głosek oraz ćwiczeń z zakresu prozodii i dykcji. Program służy do wykorzystania na zajęciach logopedycz - nych mających na celu wspomaganie w terapii wad wymowy uczniów starszych oraz dorosłych. W skład zestawu wchodzi blisko 700 ekranów, karty pracy, przewodnik metodyczny oraz zestaw materiałów dodatkowych w jednym pudełku. Ze - staw jest pomocą dla terapeutów i nauczycieli zaj - mujących się wspomaganiem sprawności w wyżej wspomnianym zakresie. Prezentowany zestaw to pierwszy i na tę chwilę jedyny taki internetowy produkt na rynku będący odpowiedzią na za - potrzebowanie środowiska terapeutów. Materiały zostały zaprojektowane z myślą o starszym od - biorcy - nie zawierają infantylnych przykładów w doborze językowym i grafice. W programie wyodrębniono takie ćwiczenia jak: Rozgrzewki, Głoska R (R po spółgłoskach, przed spółgłoskami, w otoczeniu samogłoskowym, – zbitki spółgło - skowe i reduplikacje, różnicowanie w wybranych pozycjach i sąsiedztwach fonetycznych, Różnico -

wanie R z L i J), Głoski dentalizowane – szereg syczący, Głoski dentalizowane – szereg szumiący, Cechy prozodyczne mowy, Wprawki dykcyjne, Narządy mowy – działanie (ilustracje lub animacje 3D), Rozmaitości, Inne. LICENCJA BEZTERMINOWA: 2 stanowi- sko online (wymagany dostęp do Inter - netu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do Internetu) • wiek: 11+

Pakiet Ekspert. Zajęcia logopedyczne. Seria mTalent LJ0036 3 690 zł

W skład pakietu wchodzą programy: • Zajęcia logopedyczne I Seria mTalent (LJ0006) • Zajęcia logopedyczne II Seria mTalent (LJ0026)

• program Logo-Zabawki GRATIS • program Logozabawki GRATIS!

• książka z drukowanymi kartami pracy do kserowania GRATIS! • bezpłatne wsparcie techniczne producenta (szkolenie online)

LICENCJA BEZTERMINOWA: 2 stanowisko online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 stano - wiska offline (praca bez dostępu do Internetu) • wiek: 4+

118

Made with FlippingBook Proposal Creator