Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Innowacyjny system do treningu uwagi słucho - wej, oparty o założenia metody prof. Alfreda Tomatisa. To kompleksowe rozwiązanie, które poprzez oddziaływanie na strefę motoryczną, językową i emocjonalną pozwala prowadzić skuteczną terapię audio-psycho-lingwistyczną. Zawiera ponad 400 gotowych programów terapeutycznych opracowanych pod kątem konkretnych typów zaburzeń. Beneficjentami są dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, dorośli, słuchacze szkół językowych (wspo - maga naukę 7 języków obcych: angielskie - go, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, chińskiego, arabskiego, rosyjskiego). Produkt

ma na celu poprawę funkcjonowania osób z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, ADHD, ADD i innymi zaburzeniami; wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie umiejętności matematycznych, motorycznych, językowych i społecznych; doskonalenie umie - jętności słuchania i wymowy języków obcych; stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyj - no-motorycznych; doskonalenie umiejętności mówienia i czytania; wzbudzanie i kształcenie świadomości oraz wrażliwości ortograficz - nej; rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka; mobili - zacja do pokonywania trudności; wzbudze -

nie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości; dostarczanie pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności do osiągnięcia sukcesu; nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko.Proponowane ćwiczenia są ułożone zgodnie z metodyką terapii pedagogicznej. Program pozwala na spersonalizowanie ścieżek terapeutycznych. Wymagania techniczne • Windows 8/10 • Procesor: Intel Core i5 lub porównywalny

UWAGA SŁUCHOWA PRO

TERAPIA

• Pamięć: 4 GB RAM • Port USB 2.0/3.0 • Miejsce na dysku: 50 GB

DIAGNOZA + TERAPIA

Zestaw medyczny Uwaga Słuchowa PRO DP8090 DP8090NOTEBOOK

DP8090LISTWA DP8090OPASKI

45 390 zł

Zestaw podstawowy – terapia dla maksymalnie 4 osób na różnych pro - gramach terapeutycznych w tym samym czasie. Zawiera: • elektroniczne ucho – moduł dźwiękowy zestawu terapeuty – 1szt. • zintegrowane słuchawki powietrzno-kostne – 4 szt. • mikrofon pulpitowy – 1 szt. • opaski frotte do słuchawek powietrzno-kostnych – 4 szt. • pendrive z aplikacją terapeuty wraz z podręcznikiem użytkowania w wersji elektronicznej oraz bazą utworów muzycznych będących podstawą terapii – 1 szt. • listwa przeciwprzepięciowa – 1 szt. • umowa licencyjna na czas nieokreślony – 1 szt.

76 505 zł

użytkowania w wersji elektronicznej oraz bazą utworów muzycznych będących podstawą terapii – 1 szt. • listwa przeciwprzepięciowa – 1 szt. • umowa licencyjna na czas nieokreślony – 1 szt.

Zestaw medyczny Uwaga Słuchowa PRO DP8903 DP8903NOTEBOOK DP8903LISTWA DP8903OPASKI DP8903AUDIOMETR

Zestaw podstawowy – terapia dla maksymalnie 4 osób na różnych programach terapeutycznych w tym samym czasie. Zawiera: • elektroniczne ucho – moduł dźwiękowy zestawu terapeuty – 1 szt. • zintegrowane słuchawki powietrzno-kostne – 4 szt. • mikrofon pulpitowy – 1 szt. • opaski frotte do słuchawek powietrzno-kostnych – 4 szt. • pendrive z aplikacją terapeuty wraz z podręcznikiem

• dedykowany laptop – 1 szt. • instrukcja instalacji – 1 szt. • asysta zdalnej instalacji (przez telefon)

• dedykowany laptop – 1 szt. • instrukcja instalacji – 1 szt. • asysta zdalnej instalacji (przez telefon).

• PROFESJONALNY AUDIOMETR MEDYCZNY – moduł diagno - styczny (skalibrowany odpowiednio do metody audio-psy - cho-lingwistycznej) – 1 szt.

WAŻNE! Ze względu na zróżnicowane stawki podatku VAT, w formularzu zamówienia prosimy o wpisanie wszystkich kodów elementów zestawu. Możliwość nabycia tylko całego zestawu.

136

Made with FlippingBook Proposal Creator