Lymfekreftbladet 4/2019

Lymfekreftbladet Forsidefoto  Shutterstock 4 / 2019

B I DRAGSYTERE i denne utgaven

Design og layout Orgservice / Tomy Hoang Siste frist på stoff til neste blad 20. februar 2020  lymfekreftbladet@lymfekreft.no

KARI SANDBERG Styreleder, Lymfekreftforeningen

Lymfekreftforeningen  23 90 50 08  post@lymfekreft.no  www.lymfekreft.no Org.nr: 992 776 536

CARITA TEIEN Sekretariatet, Lymfekreftforeningen

Lymfekreftforeningen er en landsomfattende organisasjon som jobber for å ivareta interessene til mennesker som er berørt eller opptatt av lymfekreft. Våre viktigste oppgaver er å sørge for best behandlings- og rehabiliteringstilbud til pasienter rammet av lymfekreft, drive med informasjons- og opplysningsarbeid, samt ivareta likepersonstjenesten som sørger for at de som har behov for å snakke med noen som vet hva de gjennomgår, kan det. I tillegg fremmer vi rettigheter og krav overfor myndigheter, leger og annet fagpersonell.

I NNHOLD

3 Julehilsen

Ved styreleder Kari Sandberg

Stoff og tips Vi tar gjerne imot stoff og tips om stoff fra medlemmene og andre lesere. Send en e-post til lymfekreftbladet@lymfekreft.no . Innsendte bidrag kan bli redigert og forkortet. 6 Landsmøte og landskonferanse 2020 8. – 10. mai 2020, Scandic Hotel Hamar 10 INSPIRE – et samarbeidsprosjekt for å skaffe oversikt over nytten av kreftlegemidler

Følg oss på sosiale medier!

Made with FlippingBook - Online catalogs