Lymfekreftbladet 4/2019

Velkommen til Lymfekreftforeningens LANDSMØTE OG LANDSKONFERANSE 2020

 Carita Teien  scandichotels.no 8. – 10. mai 2020, Scandic Hotel Hamar

har vært i samme situasjon, mu- lighet til å komme sammen og høste av hverandres erfaringer. I dagens høyteknologiske samfunn er det mye vi kan lese oss til, men ingenting kan erstatte den fysiske kontakten og den gode samtalen. Dette er en viktig del av reha- biliteringsarbeidet, ikke bare for de som er eller har vært direkte berørt, men for deres pårørende også. Årets landskonferanse finner sted på Scandic Hotel på Hamar. Vi legger opp til et faglig variert

2019 står for hell, og vi er i start- gropen for et splitter nytt år. Som det ofte blir sagt, «nytt år, nye muligheter» og 2020 er intet unntak. Det er med stor glede og forventning at vi dermed in- viterer til landskonferanse i mai. Dette er foreningens store høy- depunkt, der vi gir medlemmene våre på tvers av landet anledning til å samles for en helg med so- sial hygge og gode foredrag. Et av foreningens mål er å skape arenaer for fellesskap, slik at vi gir mennesker som er, eller

6 

LYMFEKREFTBLADET 4 / 2 0 1 9

Made with FlippingBook - Online catalogs