Lymfekreftbladet 4/2019

program og gir deg blant annet siste nytt innenfor behandling og ikke minst rehabilitering av lym- fekreftpasienter; vi setter fokus på skjevheten i systemet for inn- føring av nye legemidler; og vi får innblikk i hvordan behandling av lymfekreft foregår på landsbasis. I tillegg vil vi avslutte helgen med litt inspirasjon og motivasjon. I forbindelse med landskon- feransen vil vi også arrangere landsmøte. Landsmøte er åpent for alle medlemmer, og dersom du er spesielt opptatt av hvilken retning foreningen bør ta, kan du være med her og avgi din stemme på sakene som tas opp. Husk å melde deg på i tide. Det er førstemann til mølla som gjelder. Egenandelen for helgen er kr. 1750.-. For dette får du alle måltider fra middag fredag kveld til lunsj på søndag. Du får to overnattinger på hotell, gode faglige samt underholdende fore- drag, og mulighet for å treffe an- dre som kan relatere til din situa- sjon. Håper vi ses 8. mai på Hamar. Velkommen! ♦

Program for helgen Fredag 8. mai Kl. 18.00 Landsmøte Kl. 20.30 Middag Lørdag 9. mai Kl. 09.00-17.00 Landskonferanse og

utflukter Kl. 19.00 Festmiddag

Søndag 10. mai Kl. 09.00-12.00 Landskonferanse Kl. 12.30 Lunsj etterfulgt av hjemreise

Påmelding og informasjon

www.lymfekreft.no/landskonferanse/

 7

LYMFEKREFTBLADET 4 / 2 0 1 9

Made with FlippingBook - Online catalogs