Somnus nr 2_2017

Kvalitetssenterleder Nicolas Øyane har lært allmennleger mer om søvnsykdommer.

Leger lærer søvn De er nysgjerrige, tvilende og mangler litt kunnskap. Nesten like usikre som den søvnsyke som slett ikke er søvnspesialister, skal lære av dem som er det. Og mye

Henger seg opp i diagnose – Når pasienten forteller om proble- mer med søvn, er det et symptom. Pasienten kommer aldri med en fer- dig diagnose. Da må vi som leger finne ut om det er en søvnsykdom eller om det er et symptom på noe underliggende, understreker han. Øyane bruker som eksempel en eldre mann som sover dårlig, er trøtt, går ned i vekt og har «vondt i foten». Det kan være en søvnsykdom, men det kan også være for eksempel blod- propp. «Egen diagnose» – Da må vi ta mange prøver og utre- de bredt. Men det tror jeg er all- mennlegens styrke, sier han. Utfordringen kommer når pasienten har stilt sin egen diagnose og fortel- ler legen hva han eller hun lider av. Da er det lett å henge seg opp i den. – Uansett om pasienten tror det er en bestemt diagnose, så kan det være noe annet. Det må vi finne ut, sier Nicolas Øyane.

av det de lurer på, er omtrent det samme som pasientene spør om. – Jeg tror nok vi ofte har det litt travelt, sier Nicolas Øyane. Lederen på Senter for kvalitet i legekontor kurset allmennlegene sammen med søvnspesialist Bjørn Bjorvatn. Samme symptom Mange ganger har fastlegen nemlig lett for å behandle ut fra et symptom, uten å forvisse seg om hva sympto- met egentlig betyr. – Enten du har forsinket døgnrytme eller en regelrett insomni, så har du problemer med å sovne om kvelden. Men behandlingen er ulik, illustrerer Øyane. Han har tro på et slikt kurs med akti- ve spørrere og mye diskusjon mellom kolleger som en god måte å lære mer om søvn på. – Det er viktig å bruke mer tid på kvalitetsarbeidet på legekontoret, mener han.

selv, bare på et litt høyere nivå. Allmennlegene går på kurs for å lære mer om søvn- sykdommer.

Georg Mathisen Tekst og foto

En by full av leger. Da norske all- mennleger samlet seg til Allmenn- medisinsk våruke i Tromsø, var det ikke funnet plass til mange kurs, men ett av dem handlet om søvn. Travelt – Hvor skal jeg henvise en pasient med søvnapné? Hvor er ventetiden kortest? Hvor mye koster det å gjøre det pri- vat? Når blir det for mye piller? Spørsmålene er mange når legene

19

SOMNUS NR 2 - 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker