Somnus nr 2_2017

Klage Utilsiktet salve

Viten- skapsfolk Trøtte

Alle andre spiser for mye salt Vi bør ikke spise mer enn ca. 5 gram salt om dagen – ca. én teskje. Det norske gjennomsnittsinntaket er dobbelt så høyt. Men de fleste tror det gjelder «de andre». 89 prosent tror befolkningen spiser mer salt enn det anbefalte, mens bare 40 % tror de selv spi- ser mer salt enn det anbefalte. Et høyt inntak av salt øker risikoen for høyt blodtrykk som igjen kan føre til hjerte- og karsykdommer. Danske tall anslår at 1 000 dødsfall og 400 000 tilfeller av høyt blod- trykk kan unngås dersom man på befolkningsnivå reduserer inntaket med tre gram om dagen. Det forteller om et enormt helsepotensial. Industribearbeidede matvarer bidrar med hele 70–80 prosent av saltet i kostholdet vårt. På spørs- mål om hva forbrukerne tror kan hjelpe dem til å spise mindre salt, svarer tre av fire at industrien må senke saltinnholdet i produkter. Nye regler for legemidler til barn EØS-komiteen har besluttet at EUs regelverk om lege- midler til barn skal bli en del av EØS-avtalen. Regelverket gir raskere tilgang på legemidler med doku- mentert kvalitet, sikkerhet og effekt til barn. De nye reglene vil bidra til å øke tilgjengeligheten av legemidler spesielt beregnet på barn. Medisinen gjør stadig frem- skritt. Barnas tilgang til disse har vært forbundet med unødvendig høy risiko fordi barn i liten grad har deltatt i kliniske studier av legemidler fordi det har vært for- bundet med særskilte etiske vurderinger og høye kost- nader. Legemidler kan ha en annen effekt på barn enn voksne, og det er derfor nødvendig at legemidler også prøves ut på barn og at dette kvalitetssikres. I regelver- ket som nå implementeres i Norge slås det fast at det skal gjennomføres en særskilt plan for utprøving på barn i utvikling av legemidler.

Dansk øy Vekst

Våken- heten

Oppe- gående Mirakel

Anfall Føle

Rot Merke på lastebiler

Fjols

Pålegget Bygg- tegner

Tresort Kamp- sport

Inter- jeksjon Prep.

Rot

Skole- dept. Skremt

Stat Fugl

Fôr Gr.-stoff nr. 93

Legean- visningen

Uvane

KRYZZZORD Løsningen forrige gang var SOMNUS. Kryssordvinner: Martine Stensby, Vinterbro. Sett sammen bokstavene i de gule feltene i kryssordet til et ord. Når du tror du har løsningen, så send løsningsordet på epost til bladetsomnus@gmail.com. Vi trekker en vinner som får tilsendt fem FLAX-lodd.

huden. Resultatet er at dersomen eller annen «bli ny»-guru hadde fått sett på ansiktetmitt, ville vedkommende raskt ha konstatert at huden under øynenemine hadde blitt tretti år eldre på halvannen uke. Jeg er ikke forfengelig nok til å brymeg om slikt. Derimot frykter jeg at hvis aldringen fortsetter å gå like fort, er det nok ikke lenge før en og annen kroppsdel ramler av eller noe slikt.Men først og fremst er det en smule ubehagelig. Etter drøye 35 CPAP-løse år før de 15 årenemed CPAP,vetman ett og annet om at det ikke er bryet verdt å ha det ubehagelig omnatten. Dermed stårvalgetmellomå våknemed rennende øyne eller å våknemed såre, røde striper. Dette kunne jeg neppe ha forklart en kirgisiskvekter somaldri hadde hørt omen CPAP. Samme kan det være. Nå går jeg og kjøper svømmebriller i stedet. Georg Mathisen

g jør at jeg lærermye spennende. Blant annet at det finnes tiltak somkan hjelpemot såre og rennende øyne etter en nattmedmasken. For litt siden skrev jeg omaltmulig ekstra- utstyr somkan kjøpes på nett, og disse øye- beskytterne så ut somdet helt riktige. De virker egentlig ikke så verst. Hvis jeg får lagt dempå riktig, så tetter de godt og holder luften ute.Men en enkel sjel somkjenner begrepet«silikon»mest fra byggenæringen og fra søppelpressens beskrivelser av hvilke kjendiser somtar nevnte stoff ut og inn av bestemte kroppsdeler somnevnte presse er mer enn alminnelig opptatt av, sattmed inn- trykket av at dette er etmykt stoff. Så feil kanman ta. Silikon-øyebeskytterne fra en amerikansknettbutikk ligner ganskemye på små blåskjell. Like behagelig fuktige om morgenen, og likemyke og skånsommemot

hvordan du går g jennompasskontrollen med boardingkort på telefonen – først for en uforstående kontrollør, så for en gretten løytnant og til slutt for en jovial kaptein). I neste omgang ble det en lang forklaring av hva CPAP-en egentlig er, på opptil flere språk somvekteren ikke forsto en stavelse av. En stor fordel med å reise i land som ikke lig- ger helt i verdenstoppen i antikorrupsjonsar- beid, er at de som ikke er ute etter bestik- kelser der og da, g jerne ikke tar ting så høyti- delig. Så CPAP-en ble vinket videre allerede før følgeskrivetmitt fra legen var brettet opp. Jeg settermest pris på at han ikke spurte hva de to silikondingsenemed strikkmellom, egentlig var. Da hadde jeg kommet til å slite, jeg som ikke behersker annet på russisk enn de vanlige ordene «ja»,«nei»,«takk» og «øl». Det har seg slik at det å skrive for Somnus,

21

SOMNUS NR 2 - 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker