Somnus nr 2_2017

for mange diagnoser Marit Aschehoug Tekst og foto Mestringshelg O ver 30mennesker deltok på Søvnforeningensmestringshelg på SoriaMoria i Oslo. Diagnosen søvnapné hadde seks forskjellige mestringskursmed ulike foredragsholdere.

Lungesykepleier Jeanette Siltvedt Gregers undervis- te en lydhør forsamling i valg av masker. Produktsjef Boye Thorsen fra Philips demonstrerte CPAP, batteriløsning og masketyper. Dr. med. Harald Hrubos-Strøm forklarte nøye reglene i den nye førerkortforskriften. Det var bruker- kurs og pårørendekurs med erfarne likepersoner med samme diagnose. For nevrologiske hypersomnier var det til sammen syv mestringskurs. Spesialrådgiver Knut Bronder fra det nasjonale kompetansesenteret NevSom på Ullevål sykehus i Oslo hadde to forelesninger: Å leve med hypersomnier og Hva kan NevSom bidra med? Nevrolog Per Egil Hesla holdt i alt fire mestringskurs bl.a. om Kleine Levine Syndrom og forsinket søvnfa- sesyndrom. I tillegg snakket han om medisinering av hypersomnier og ny forskning i tillegg til diagnosemø- te om narkolepsi. Foreningen for Rastløse bein ved forbundsleder Britt

Foreningen for Rastløse bein ved forbundsleder Britt Berntsen holdt foredrag om denne diagnosen som ofte opptrer sammen med andre søvnsykdommer. Plansjen viser typiske symptomer.

Berntsen holdt foredrag om denne diagnosen som ofte opptrer sammen med andre søvnsykdommer. Søvnforeningens fylkeskon- takt Geir Liavaag Strand fra Sogn og Fjordane, holdt to dagers likepersonkurs. Styreleder Pål Stensaas holdt konferanse med fylkes- kontakter og nye arbeidsut- valg. Det var innlagt tur med spør- rekonkurranse etter lunsj på lørdag og under middagen ble det premieutdeling og etter hvert munter maraton med gode historier.

24

SOMNUS NR 2 - 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker