Somnus nr 2_2017

Navnet NAV var ment som en forkor- telse for Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning. I dag regnes det ikke som en forkortelse i det hele tatt, men som egennavn og merkevare. NAV har ca 19 000 ansatte, for-

delt på 14 000 statlige og 5 000 kommunalt ansatte som NAV forval- ter av statsbudsjettet Hovedmålene til NAV er: flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad

 et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god service tilpasset brukerens forutsetninger og behov en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Uføretidspunktet er det tidspunktet du tapte minst halvparten av inntektsev- nen på grunn av sykdom- men, selv om du har vært i inntektsgivende arbeid etter dette. Det er vanlig at unge ønsker å jobbe og forsø- ker å klare seg i arbeidsli- vet. Hva om du har jobbet mer enn 50 % etter fylte 26 år? Du mister ikke mulighe- ten til å søke om «ung ufør» selv om du utfører arbeid etter fylte 26 år. Vilkåret for likevel å motta ytelsen, er at du før fylte 36 år søker om «ung ufør», og at det er klart dokumentert at uføretids- punktet kan fastsettes til før du fylte 26 år. Tidspunktet du fikk rett til utbetaling fra fol- ketrygden, må ikke være det samme som uføretids- punktet. Så lenge du står i jobb og klarer å skaffe deg egen inntekt, så har du ikke krav på uføre-

søker å jobbe mest mulig før de inn- ser at det ikke er mulig å gjennomfø- re, og deretter blir sykemeldt og etterhvert uføre. Nedsatt respirasjonsfunksjon, for eksempel på grunn av cystisk fibrose Alvorlig og utbredt hudsykdom, for eksempel sklerodermi Alvorlig leddsykdom, for eksempel alvorlig leddgikt Betydelig sansetap, for eksempel blindhet eller døvhet Kronisk alvorlig sinnslidelse, for

trygd. Men uføretidspunktet må dokumenteres til før du fylte 26 år. Dette er viktig for de unge som ønsker å være i arbeid og derfor for- NAV’s eksempler på alvorlig sykdom: Nedsatt funksjon som følge av alvorlige sykdommer i nervesystem eller muskelsystem, for eksempel alvorlig epilepsi, alvorlig cerebral parese eller lammelser Nedsatt hjertefunksjon, for eksempel på grunn av medfødt uttalt hjertefeil

eksempel schizofreni Massive angst-, tvangs- og depressive lidelser Alvorlige psykosenære personlighetsforstyrrelser Autisme Alvorlig grad av Aspergers syndrom De alvorligste tilfellene av ADHD Hvilke sykdommer som er alvorlig kan endre seg over tid, og loven eksemplifiserer ikke kravet. Se faktaboks under for eksempler.

23

SOMNUS NR 2 - 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker