Somnus nr 2_2017

Algo- ritmen min

z

Det er 51 år siden jeg tok artiumpå reallinjen og sletmedmatematikken.

e

Jeg har vært glad i mange år for at jeg ikke har hatt behov for å løse ligningermed ukjente eller forhol- demed til algebra. De siste årene har riktig nok mange rundtmeg snakket omalgoritmer, og jeg har nikket høflig og gitt inntrykk av at dette hadde jeg klart formeg. Jeg måtte google det. Wikipedia g jordemeg ikke særlig klokere: Imatematikkog informatikkerenalgo- ritme enpresis beskrivelse aven endelig serie operasjoner somskal utføres forå løse et problemelleret settmed flere problemer.Hvis enprosess eralgoritmiskkanden skrives somserie operasjonersomkanutføres gjennom beregninger.Ordet kommerfranavnet til denpersiske matematikeren og astronomenMuhammad ibnMusa al-Khwarizmi(ca.780 – 850).Han skrevflere bøker,blant annet bokenAl-jabrwa'lmuqabalah.Den inneholderen oppskrift – ellerenalgoritme – forhvordanbestemte annengradsligningerkan løses. Men hverdagen har fåttmeg til å forstå det: Jeg har brukt enAuto S9 CPAPmed trykk til 20. Det ble for lite, så helsevesenet spanderte enAuto 25med trykk til 25. Samtidig ville ikke Behandlingshjelpe- middelsentralen ha tilbake den gamle. Den har jeg brukt somreise-CPAP. Kjekt å ha en somstår ferdig. Men nettene på reise ble ubehagelige.Masken stod somet storseil og blafret somen løpsk støvsuger. Trykket stod og banken på 19.9. Den nye Auto 25 viste derimot at jeg hadde trykk på ca 12-15 hver natt. Kontrollen på Tynset sykehus avslørte algoritmen. De tomaskinene har helt forskjellig algoritme – trykkreguleringmotmitt pustemønster. Datachip’en i den gamle ga tallene 19,9 i trykk og ca 90 %maskelekkasje. Den nye ga trykk på 14 og ingen maskelekkasje. – Det er algoritmen, sa sykepleieren vennlig og bameg slutte å bruke den gamle som reisemaskin. Algoritme er når Facebook plutselig legger opp annonse for en pen genser til høyre i profilen din bare timer etter at du har kjøpt den i en nettbutikk. Algoritme er vårt digitalemønster. Nå skjønte jeg det! Marit Aschehoug

Å være mange, gir styrke! Søvnforeningen trenger en sterk stemme. Da må vi være mange. Hvert medlem teller! Jo flere vi er, jo lettere er det å få myndighetene i tale som en seriøs pasientorganisasjon. Verv ett medlem å få en Iittala lyslykt eller en flott weekend reisebag! Verv to medlemmer å få en sterk Powerbank (nødlader) eller et deilig ullpledd! Send informasjon om de nye medlemmene: Navn, adresse, fødselsdato, diagnose, mobil- nummer og epostadresse til: sovnforeningen@gmail.com Husk å skrive hvilken vervepremie du vil ha.  Hovedmedlemskap: kr 350,- pr år  Familiemedlemskap: kr 350,- pr år, pluss kr 55,- pr familiemedlem  Støttemedlemskap: kr 500,- pr år Verv nye medlemmer og få premie! Så snart vi har registrert at det nye medlemmet du har vervet har betalt medlemskapet, sender vi deg verve- premien. Søvnforeningen dekker portoen.

Verv idag

få lekre gaver!

29

SOMNUS NR 2 - 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker