Somnus nr 2_2017

Du avgjør CPAP om du lykkes med SOVNO C pap er effektivt,men noen klarer ikke å bruke den. Det hele koker ned til deg selv –men det hjelper å få høre historier fra andre søvnapnépasienter.

Slutter å bruke CPAP Margareta Møkleby var blant de mange som gikk gjennom forsk- ningsprosjektet sitt. Hun er sykeplei- er på Lovisenberg diakonale sykehus og skal se nærmere på pasientenes erfaringer med å bruke CPAP. – CPAP er kjempeeffektivt, men vi vet at det blir mindre totaleffekt fordi det er lav «adherence», sier hun. Adherence, det er det engelske ordet

for å holde seg til noe eller holde fast ved noe. I søvnapné-sammenheng brukes det om å fortsette å bruke CPAP-en uten å gi opp. Avgjør selv Møkleby ramser opp flere faktorer som kan hemme eller fremme CPAP- bruken. Hvem du lever sammen med, for eksempel. Det er ikke entydig om det å dele soverom med noen, frem- mer CPAP-bruken fordi du får støtte – eller tvert imot hemmer den fordi bruken irriterer partneren. – Men alle faktorene koker ned til én ting: Den som skal bruke CPAP-en selv. Det som påvirker mest, ligger hos den enkelte pasient: Tiltro til mestringen, tiltro til behandlingen, men også at man klarer å sette ting i Mange pasienter beskriver hvordan de strever med CPAP-en. De liker den ikke selv, og de føler seg ikke akkurat sexy når de trekker på seg masken. – Det er jo endel stigma knyttet til å se maskinen og å se seg i speilet. Du sammenheng, sier hun. Ikke akkurat sexy

Georg Mathisen tekst og foto

Over 30 norske søvnforskningspro- sjekter presentert på ett sted. For før- ste gang har søvnforskerne i Norge vært samlet til nasjonal søvnkonfe- ranse. Sovno – Nasjonal kompetanse- tjeneste for søvnsykdommer – arran- gerte konferansen i Os i Hordaland.

Margareta Møkleby skal forske på pasientenes erfaringer med å bruke CPAP.

Senterleder Bjørn Bjorvatn og Sovno inviterte til den første nasjonale søvnkonferansen.

Det er jo endel stigma knyttet til å se maskinen og å se seg selv i speilet. Margareta Møkleby, sykepleier

4

SOMNUS NR 2 - 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker