Somnus nr 2_2017

Er du skeptisk, kommer du til å slite – det er du selv som betyr mest for om du klarer å bruke CPAP. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

føler deg sykere enn du trodde du var, eller pårørende synes du ser syk ut. Men samtidig er det stigma knyttet til ubehandlet søvnapné for den som sovner i selskap eller møter, skisserer Møkleby dilemmaet, og siterer en pasient som sier at: «Kosen ved å legge seg om kvelden er borte». Men samtidig forteller brukerne om bedring, om et nytt liv, om forskjel- lene mellom livet før og etter CPAP.

Margareta Møkleby skal forske på hvordan søvnapné-pasientene håndte- rer CPAP-bruken. Hun går snart i gang med å intervjue pasienter med forskjellig bakgrunn og erfaring. Lærer av andre Men én ting kan hun si, etter erfaring med å gi CPAP-brukerne informa- sjon i bokform: Tips og triks om hvordan du retter på masken, hvordan du unngår lekkasje

og hvordan du ordner trykket: – Den delen pasientene setter størst pris på, er den delen hvor det deles pasientfortellinger. Fire fortellinger fra pasienter selv om hvordan de har fått det til, forteller hun. De som fikk en slik bok da de skulle begynne med CPAP, bruker CPAPen litt lenger hver natt enn de som ikke fikk boken.

5

SOMNUS NR 2 - 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker