Somnus nr 2_2017

Sovner

med nettbehanding dobbelt så fort

Hjelp på nett, helt automatisk og uten psykologtime, hjelper søvnløse. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Vedaa ved Universitetet i Bergen på Shuti i Norge. Navnet er en forkor- telse for «Sleep Healthy Using the Internet». – Tallene er gode, forteller Børge Sivertsen. Ikke bare i Norge, men over hele verden der terapien er prøvd. De som har fått terapien, brukte i snitt nesten 50 minutter på å sovne tidligere. Etter automatisk Shuti- behandling på nett, brukte de bare 21 minutter. Et halvt år senere var innsovnings- tiden nesten like kort, og det ser ut til at resultatene holder seg også etter 18 måneder. Sover lenger Samtidig sover de lenger. Gjennomsnittlig søvntid økte fra fem timer og 37 minutter til seks timer og åtte minutter. Et halvt år senere var søvntiden oppe i seks timer og 27 minutter. Dessuten økte søvneffektiviteten – det vil si den delen av tiden i sengen som du faktisk sover – kraftig. Fra 72 til 87 prosent. – Dette er et alternativ til tradisjonell behandling. Det er svært strukturert, og det kan gjennomføres med ingen eller liten grad av støtte, sier Børge Sivertsen.

Søvnløse pasienter som får helautomatisk behandling på nett, sovner dobbelt så fort og sover en halvtime lenger.

Georg Mathisen Tekst og foto

Det viser foreløpige tall som Børge Sivertsen ved Folkehelseinstituttet presenterte på den nasjonale søvn- konferansen. Bruken av sovemedisiner øker. Mer enn forekomsten av insomni, faktisk. Og effekten er ikke så veldig god. De som bruker sovemedisiner, bruker likevel lengre tid på å sovne, de våk- ner oftere, og de har mindre dyp søvn. Hvis det er mulig å behandle søvn- løsheten på nett, blir det mye billi- gere og enklere. Dessuten er det let- tere å nå flere av dem som trenger det, skisserer Sivertsen: Mange vil helst slippe å gå til psykolog, og noen bor såpass langt fra psykologtil- budet at det er praktisk vanskelig. Sunt med nett I nummer 3 i fjor fortalte Somnus om Shuti og andre selvhjelpstilbud.

Nå forsker professor Sivertsen, psykologspesialist Håvard Kallestad ved NTNU og søvnspesialist Øystein – Sovemedisiner øker mer enn insomni, og behandlingseffekten er ikke så veldig god, sier Børge Sivertsen.

7

SOMNUS NR 2 - 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker