Somnus nr. 2_2022

Smålurer anbefales ikke Tar du ofte en lur midt på dagen? Det kan føre til alvorlige helse- messige konsekvenser, viser en ny studie CNN har omtalt. Ifølge studien, som først ble publisert i tidsskriftet Hypertension, har deltakere som pleier å ta en lur på dagen 12 prosent høyere risi- ko til å få høyt blodtrykk og 24 prosent høyere risiko for å utvikle hjerneslag, sammenlignet med de som aldri sover på dagen. Studien inkluderer ikke mennesker med allerede forhøyet risiko for høyt blodtrykk, som de med diabetes type 2, søvnforstyrrelser og de som jobber nattevakt. Anbefalt mengde drikke Ifølge EFSA (European Food Safety Authority) er anbefalt væs- keinntak to liter om dagen for kvinner, og to og en halv liter om dagen for menn. Hos eldre gjelder samme anbefalinger som hos yngre voksne. Kvinner som ammer, bør få i seg syv desiliter mer væske om dagen - altså totalt 2.7 liter per dag. Ved høy akti- vitet i varmt klima, kan oppimot seks liter væske om dagen være anbefalt. Forsker på søvnproblemer etter hjernerystelse Hvordan kan en hjernerystelse påvirke søvn, utmattelse og kogni- tiv funksjon? Ved NTNU og St.Olavs Hospital i Trondheim pågår en studie om hjernerystelse. Målet er å finne ut hva som skjer om deltagerne må sove mindre enn vanlig flere dager på rad. Studien pågår, men forskerne ønsker seg flere deltagere. Mange tusen mennesker får en hjernerystelse hvert år i Norge. Langvarige plager etter en hjernerystelse kan påvirke søvnen og kan føre til dårlig søvnkvalitet. Forskerne tror at mennesker med langvarige plager etter hjernerystelse kan være mer sårbare for de negative effektene av søvnmangel. Det er dette Olsen og kol- legene skal undersøke i den pågående studien.

N. VM- vinner Hatt

Tålte Eiend.- pron.

Subjunk- sjon

Blunden

Ta

Modig

Pro- nomen Søtsak

Arbeid Forsker- lokale

Idretts- arr. Tidsrom

Åker- lapp

Trist Hever

Merke

Sliten Skrøpelig

Kamp Vrang

Gripe

Av- kreftet Snakkes

Ordne

Pus- tingen

Sitte til hest

Slagsted

KRYZZZORD Løsningsordet i SOMNUS nr 1 var NEVROLOG.

Vinner av fem FLAX-lodd er Kjersti Neteland Fossheim i Fauske. Gratulerer! Hvis du tror du har funnet riktig løs- ningsord i dette kryssordet, sender du løsningsordet til bladetsomnus@gmail.com – husk navn og adresse.

side av sengen strømmen til CPAP-en er på, før du har valgt den andre siden – og da har et eventuelt reisefølge har okkupert sin side, helt uten behov for ekstra kontakter. Jeg kan også garantere at den siden som strømmen er å finne på, sjelden er den mest praktiske med tanke på slike trivia- liteter som hvem av dere som er vant til hvilken side av dobbeltsengen eller hvilken side som passer best for å unngå at du snubler i ledningen hvis du må opp og bruke badet om natten. Når jeg først ligger her uten lys og strøm og skravler, så kan jeg jo også passe på å nevne hvordan mange hoteller er blitt flin- ke og har installert USB-kontakter sam- men med de vanlige strømkontaktene sine. Ikke at jeg er sikker på hvor lenge USB som format kommer til å overleve, men det gir i hvert fall plass for å plugge inn litt

Denne hovedbryteren er gjerne plassert på den ene siden av sengen. Også hvis det er en dobbeltseng, og på siden av den ene sengen hvis det er to enkeltsenger på rom- met. Du får altså en «sjefsside» av sengen. Den ene gjesten er sjef og kan skru av og på lyset. Den andre må nøye seg med en nattbordslampe og må be reisefølget pent om å gjøre det. Denne «herre/frue og mester»-tankegang- en g jelder også kontaktene. Vanligvis er enten alle eller i hvert fall flertallet av kon- takter plassert på samme side av sengen som lysbryteren. Jeg kunne selvsagt velge å tolke dette positivt og konstatere at i et reisefølge med én CPAP-bruker, er det alltid CPAP-brukeren som bestemmer. I hvert fall over slike detaljer som lyset. Jeg velger heller å tolke det negativt. Jeg kan garantere at du ikke oppdager hvilken

mer enn bare én ting. Da er det ikke annet å gjøre enn å vente på CPAP-en som kan lades ved hjelp av en USB-kontakt. Markedet er kanskje lite, men det er der. På vegne av ikke så vanvittig mange. Reisefanten: Georg Mathisen

35

SOMNUS NR 2 – 2022

Made with FlippingBook Learn more on our blog