BYMB_LT

6

„Melaleuca“ programa „Fast Track“ yra rezultatais grindžiama programa, skirta padėti jūsų organizacijai augti. Keturias savaites trunkančių programos „Fast Track“ susitikimų metu dalyviai užsibrėžia tikslus, parengia veiksmų planus, įgyvendina tuos planus, pateikia rezultatų ataskaitas ir švenčia pasiekimus. Komandų lyderiai motyvuoja, teikia pagalbą ir išmoko, o tarpininkai parengia grafikus ir surengia pripažinimo apdovanojimus. AKTYVIAI DALYVAUKITE PROGRAMOJE „FAST TRACK“

Laikas. Programa „Fast Track“ trunka kalendorinį mėnesį, veiksmai turi būti planuojami kiekvieną savaitę tą pačią dieną ir tuo pačiu metu (visada pradėkite laiku). Nuoseklumas yra labai svarbus siekiant sėkmės. Dalyviai. Įsipareigoję „Marketing Executives“, kurie, plėtodami savo verslą, tarpusavyje glaudžiai bendradarbiauja (pvz., jūsų asmeniškai užregistruoti klientai). Programa „Fast Track“ gali būti organizuojama kaip pavienių asmenų arba komandinės varžybos. Lyderiai. Apskritai komandinėse varžybose komandų lyderiai turi turėti „Director 3“ arba aukštesnę kategoriją, nes jie turi turėti patirties, įgytos asmeniškai registruojant klientus ir ugdant „Director“. Šie lyderiai turi dirbti organizuoti, būti atskaitingi ir nusiteikę įdėti dar daugiau energijos ir pastangų, kad jų komanda sutelktų dėmesį į tikslų siekimą. Individuali programa „Fast Track“. Kiekvienas lyderis gali dalyvauti varžybose, jeigu atitinka reikalavimus ir dirba su savo komanda, kad paskatintų kitus ir padėtų siekti tikslų. Komandos. Komandas paprastai sudaro 4–6 nariai. Komandų skaičius neribojamas, kol galite suvaldyti grupės dydį. Atsiliepimai apie produktus. Kiekvieną susitikimą turėtumėte pradėti nuo teigiamų atsiliepimų apie produktus. Tikslai. Tikslai turėtų būti nustatyti per pirmą savaitę, vėliau kiekvieną savaitę jie gali būti tikslinami arba papildomi. Veiksmų planai. Užsibrėžus tikslus, dalyviai turėtų pradėti įgyvendinti veiksmų planą, kad šiuos tikslus įgyvendintų. Šventimas. Už veiklą atsiskaitoma ir ataskaitos teikiamos kas savaitę. Tarpininkas nustato pripažinimo sistemą ir kiekvieną apdovanoja už jo pasiekimus. Pasiekimų šventimas yra svarbi kiekvieno savaitinio susitikimo dalis. Dalyvavimas. Pasibaigus paskutinei savaitei, dalyviai paskatinami dalyvauti kitoje programoje „Fast Track“. Mokesčiai. Už dalyvavimą gali būti taikomas mokestis. Surinktos lėšos panaudojamos pripažinimo prizams, taip pat iš jų padengiamos kitos susijusios išlaidos. Vienai organizacijai taikomas ne didesnis nei 20 GBP / EUR mokestis. SĖKMINGOS PROGRAMOS „FAST TRACK“ PAGRINDAI.

„Programa „Fast Track“ padeda išlikti susikaupusiam ne vieną savaitę. Jeigu paklaustumėte mūsų lyderių apie jų sėkmės paslaptį, daugelis jų atsakytų, kad tai – programa „Fast Track“; ji yra ne tik jų pačių, bet ir visos jų organizacijos sėkmės pagrindas. Sunkiau dirbančių už šiuos lyderius nėra.“ – „Melaleuca“ generalinis direktorius Frankas L. VanderSlutas

PENKI PAGRINDINIAI ŽINGSNIAI SUDARO KIEKVIENOS PROGRAMOS „FAST TRACK“ PAGRINDĄ

3. Įgyvendinkite planą. Pasibaigus programos „Fast Track“ susitikimui, dalyviai pradeda vykdyti savo veiksmų planą, susumuoja rezultatus ir teikia atskaitas savo komandų lyderiams pagal grafiką. 4. Pateikite ataskaitas ir švęskite pasiekimus. Kasdieniai susitikimai su komanda, kurių metu teikiamos ataskaitos, švenčiami pasiekimai ir planuojama veikla gali turėti labai didelės įtakos veiklos rezultatams. Dažniausiai tokie rezultatai, be kita ko, yra naujų klientų registracija ir „Director“ kategorijos suteikimas. 5. Apmokykite ir ugdykite lyderius. Kiekvieno programos „Fast Track“ susitikimo metu skirkite 10–15 min. mokymui apie 7 pagrindinius žingsnius.

1. Įvertinkite verslą ir nustatykite tikslus. Programos „Fast Track“ dalyviai nustato, kur jie norėtų atsidurti programos „Fast Track“ laikotarpio pabaigoje. Konkretus tikslas, be kita ko, gali būti susijęs su registracijų skaičiumi, pasiekta kategorija, parduotų „Value Packs“ skaičiumi, suderintų susitikimų ir namuose surengtų pristatymų skaičiumi. 2. Parenkite veiksmų planą. Kiekvienas dalyvis, padedamas komandos lyderio, parengia išsamų veiksmų planą, kaip jis ketina siekti savo tikslų. Kalendoriuje jie pasižymi, kuriomis dienomis ir kokiu laiku vyks susitikimai, kada jie dalysis pristatymu „Įvadas į „Melaleuca“ , teiks ataskaitas savo komandos lyderiui ir t. t.

Mokymo metu nepamirškite visko glaustai paaiškinti, parodyti, praktikuoti ir įvertinti.

26 SVEIKI PRISIJUNGĘ PRIE „MELALEUCA“

PAPRASTI ŽINGSNIAI, KAIP PASIEKTI SĖKMĘ 27

Made with FlippingBook Online newsletter