Somnus nr 2 2013

LAG -forstyrrelser

søvntid, våkentid og stillesitting samt bevegelser både og dag. Dataene kan kjøres ut som et hypnogram over flere dager gram.

Dette instrumentet registrer alle beve- gelser, samt at det skiller mellom for- skjellige lysbølger som hvitt lys, rødt lys og blått lys. På denne måten er det nå meget nøyaktige målinger som oppnås og det er kapasitet til å måle kontinuer- lig i opptil åtte dager uten at instru- mentet fjernes fra armen. Actigrafen tåler vann og er også relativ robust slik at små støt forstyrrer ikke regis- treringen. De data som da registreres kjøreres ut fra et dataprogram som både regner ut søvntid, våkentid og stillesitting samt bevegelser både natt og dag. Dataene kan også lettfattelig kjøres ut som et hypnogram over flere dager, og som viser tidspunkt for søvn og søvnlengde. På denne

måten er det mulig å diagnostisere med stor sikkerhet både forsinket søvnfase- syndrom, fremskutt søvnfa- se-syndrom, Non 24 Hour Sleep wake Disorder (Free Run) og Irregulær Sleep Wake Disturbance. Når diagnosen er stillet er det mulig å iverksette målrettet terapi, og særlig for forsinket søvnfase-syndrom har det vist seg at en bestemt mengde melatonin gitt på en bestemt tid før ønsket søvn, samt lysbehandling med 10 000 lux om morgenen, har korri- gert forstyrrelsen. Disse pasientene bør ikke få sovemedisiner fordi det kan påføre avhengighet samt at søvn- forstyrrelsen vedvarer. Således kan feilbehandling øke graden av invali- ditet og redusere muligheter for skole

og jobb. For andre rytmeforstyrrelser finnes det også løsninger og tilpas- ninger som gir bedre livskvalitet og øker mulighet for tilpasset arbeid. Det vises til kopi av hypnogram fra to pasienter samt normal person, hvor diagnosene klart fremgår fra hypnogrammet og for så vidt er i samsvar med tidligere søvnloggbok og komparentopplysninger. Vi har regnet med at denne ny innfør- te målemetoden for søvn og søvn- rytmeforstyrrelser sparer skattebeta- lere for store summer samt reduserer ventetiden for undersøkelser på søvn- laboratorier.

15

SOMNUS NR 2 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter