Somnus nr 2 2013

V entelistene er årelange. DetmøterAhusmed å flytte søvnseksjonen på hotell og legge ned nesten halvparten av sengeplassene. Seksjonen selv har tro på nye behandlingsmetoder somgir færre innleggelser,men oppfordrer samti- dig pasientene til å velge nærmeste sykehus.

sengeplassene AHUS HALVERER Her har Søvnseksjonen

fått ti hotell- rom til dispo- sisjon for pasi- entene. Det passer godt for oppegående pasienter uten pleiebehov, mener ledelsen.

sykehuset, sier han. Ahus vil gjerne konsentrere seg om sitt eget inntaks- område. Blir det slik, kommer vente- listen ned på tre måneder, også. På hotell Den nye søvnseksjonen er plassert på pasienthotellet som ligger i tilknyt- ning til sykehuset i Lørenskog. – Det er veldig godt egnet for vår pasientgruppe, som stort sett er oppe- gående og ikke trenger pleie. Her får de TV på rommet, internett og alle hotellfasiliteter, forteller Mia Askedal. De ansatte må ta imot på et par hotellrom, og har også arbeidsplasser på det som originalt var et møterom. Ikke alle er like fornøyde med situa- sjonen, men den kan bli raskt endret. Planen er nemlig å flytte seksjonen en gang til i høst, men ikke mer enn en etasje denne gangen, til lokaler som er bedre tilpasset. – Nå har vi 10 sengeplasser. Det er en nedgang fra 18, altså nesten en halvering, og vi har vært oppe i 20,

Tekst og foto: Georg Mathisen

I mange år har søvnpasienter fra hele landet strømmet til landlige Stensby sykehus. Nå er det slutt på Minne- sund, søvnseksjonen er flyttet til Ahus på Lørenskog, og de ansvarlige vil helst ha færre pasienter. Kortreist til behandling – Da vi startet på Stensby, var dette nytt, og vi fikk pasienter fra fjern og nær. Vi har hatt lange ventelister, og det er fordi veldig mange har ønsket seg til oss, sier Mia Askedal. Hun har nettopp gått av som seksjonleder for søvnseksjonen. – Vi har gjort vårt beste, men vi ser positivt på at det er blitt flere alterna- tiver slik at pasientene kan få et til- bud der de bor, sier Askedal. Det er best også for pasientene, mener avde- lingsleder og overlege Erik S. Lie. – Det er en fordel for pasienten å få undersøkelse og behandling på nær-

sier Askedal. De ni ansatte som er igjen, har fulgt med fra Stensby. Mer poliklinisk Færre innleggelser skal gjøre at kut- tet i sengeplassene ikke merkes. – Vi har gjort noen grep og vridd mer over til et poliklinisk tilbud. Utredning og CPAP-opplæring gjør vi med innleggelse, men ettårskon- trollen kan vi gjøre poliklinisk, nev- ner Mia Askedal som eksempel. Etter flyttingen er seksjonen blitt en ren søvnapné-seksjon. Andre søvn- sykdommer kan behandles på seksjo- nen der den hører hjemme – for eksempel nevrologi eller av fastlege. Søvnbehandlerne mener at det er et positivt resultat av flyttingen. Samtidig har sykepleierne og hjelpe- pleierne som arbeider på seksjonen til daglig, fått nærmere kontakt og lettere tilgang til legene som er til- knyttet den. Hjemmeutredning

Jeg kan se for meg at det blir flere hjemmeutredninger. Seksjonsleder Mia Askedal

16

SOMNUS NR 2 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter