Somnus nr 2 2013

Et møterom er ekspedisjon og arbeidsplasser. Ikke alle er like godt fornøyde, men til høsten kan det bli endringer, forteller påtrop- pende seksjonsleder Helene Bråthen (til venstre) og avtroppende seksjonsleder Mia Askedal.

Utviklingen bort fra innleggelser tror Askedal og Lie at kommer til å fort- sette. – Jeg kan se for meg at det kan bli flere hjemmeutredninger. De som ikke kan sove borte, for eksempel, kan få utstyret påmontert eller vist her, og så dra hjem for å sove. Vi ser en økning i den typen saker, sier Askedal. Derimot kan hun ikke vars- le noen endringer i hvordan søvn- registreringene foregår. De fleste kommer fremdeles til å få sonde gjennom nesen: – Vår faglig ansvar- lige overlege mener at det gir den beste informasjonen og den grundig- ste utredningen. Det skjer mye i for-

hold til utstyr, men sonden kommer fremdeles til å være førstevalg, sier hun. – De fleste synes det ser skummelt ut. Men det går bedre enn de frykter, supplerer Helene Bråthen. Hun har overtatt som seksjonsleder på søvn- seksjonen fra 1. juni. Livsstilssamarbeid Også på CPAP-fronten mener de to seksjonslederne at utstyret blir stadig bedre. Samtidig gjør utstyrsleveran- dørene mer for pasientene. Det gjør også jobben lettere at søvnapné- diagnosen er blitt bedre kjent, selv om det fremdeles varierer hvor god

kunnskap fastlegene har om søvn- sykdommer. – Nå skal vi bli flinkere til å samar- beide med partnere som gir et livs- stiltilbud. I første omgang overvekt- sklinikken, og også ernæringsfysiolo- ger og andre aktuelle samarbeidspart- nere, forteller Erik S. Lie. Han mener også at fastlegene og privatpraktise- rende øre-nese-hals-leger kan overta noen av oppgavene rundt oppfølging av søvnapné-pasientene. – Så lenge CPAP-brukeren skal ha den i mange, mange år, da er det naturlig at fastlegen overtar oppføl- gingen, ifølge Lie.

17

SOMNUS NR 2 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter