Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1869, den 3. Maj fremstod for Raadhusprotokollen Niels Mikkelsen Kjer født i Herning d. 22. September 1844 og idet han foreviste en Kongelig Bevilling af 24. November f. Aa. hvorved er bevilliget at han uagtet han er ikke fyldt 25 Aar maa være fuldkommen raadig over sit Gods som en fuldmægtig Mand efter Loven, begjærede han sig meddelt Borgerskab ved Detailhandel her i Byen. Da herfor intet fandtes at være til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 3, Maj fremstod for Raadhusprotokollen Christian Have, født 26. Juni 1842 i Klovskov Ørslev Sogn paa Falster og begjærede sig meddelt Borgerskab som Skomager. Da intet herfor fandtes til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 7 Maj fremstod for Raadhusprotokollen Jens Anker Christian Ludvig Jensen, født i Odder 30. Oktober 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab som KJøbmand her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinteer, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.Petrærius

Petrærius

1869, den 10 Maj fremstod for Raadhusprotokollen Frederik Vilhelm Marius Svane født 3. Maj 1838 i Frederiksborg og begjærede sig meddelt Borgerskab som Bager i Næstved. Da iontet herfor fandtes til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 10 Maj fremstod for Raadhusprotokollen Peder Christiansen født i Østerulslev paa Lolland 5. Maj 1834 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Detailhandler i Næstved. Da intet herfor fandtes til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 29. Maj fremstod for Raadhusprotokollen Albert Villiam Frederik Larsen f. 25. Maj 1843 i Nykøbing paa Sjælland og begjærede sig meddelt Borgerskab som Kjøbmand her i Byen. Da i ntet herfor fandtes til HInter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Made with FlippingBook - Online magazine maker