Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Petrærius

1869, den 9. Juni fremstod for Raadhusprotokollen Hans Christian Carl Lund, født i Slangerup By 20. Marts 1830 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Fabrikation af Mineralvand her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 10. Juni fremstod for Raadhusprotokollen Jens Larsen f. i Kjøng d. 5. Juni 1818 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Murer her i Byen- Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 1. Juli fremstod for Raadhusprotokollen Hendrik Marcus Rosentjerne Krag født i Rørbæk paa Lolland d. 29. Januar 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Kjøbmand her i Byen. Da intet herfor fandtes til HInter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 13. Juli fremstod for Raadhusprotokollen Christian Ludvig Gemynthe født i Ringsted den 18. April 1822 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Detalist her i Byen. Da intet herfor fandtes til HInter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 15. Juli fremstod for Raadhusprotokollen Hans Pedersen født i Karrebæk den 15. August 1839 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Manufakturhandler i Næstved. Da intet herfor fandtes til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 17. Juli fremstod for Raadhusprotokollen Carl Christian Nielsen født i KJøbenhavn den 16. Juli 1844 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Skomager i Næstved. Da intet herfor fandtes til HInter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt

Petrærius

Made with FlippingBook - Online magazine maker