Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1873, den 23. April fremstod for Raadhusprotokollen Hans Peter Jensen født i Vester Skjerning den 23. Juni 1841 og begjærede sig meddelt Borgerskab son Skomager her i Byen og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten et begjærede Borgerskab meddelt,

Petrærius

1873, den 28. April fremstod for Raadhusprotokollen Johannes Folqvartsen født i Karrebæk Sogn d. 24. Juni 1846 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Chotorelhandler her i Byen og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1873, den 15 Maj fremstod for Raadhusprotokollen Slagtersvend Axel Meier født i Langemark paa Samsø d. 25. April 1845 og begjærede sig meddelt Bogerskab paa Høkerhandel og Slagter her i Byen og da intet herfor fandtes til Hinter meddeltes Comperenten det begjærede Borgerskab.

Patrærius

1873, den 20. Maj fremstod for Raadhusprotokollen Hemming Carstensen født i Dame paa Møen d. 7. Decemberr 1839 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Vørtshusholder her i Byen og da herfor intet fandtes at vvre til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1873, den 23. Maj fremstod for Raadhusprotokollen Hans Madsen f. i Vallensved Sogn 20. Oktober 1830 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Møller og det under 20. Juli 1868 meddelte Borgersskab som Værtshusholder ombyttet med Borgerskab som Bager. Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperentens Begjæring taget til følge, hvori det nye Borgerskabsbrev vores Paategning.

Petrørius

1873, den 21, Juni fremstod for Raadhusprotokollen Thomas Peder Christensen f. i Julebæk den 5. Februar 1835 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Værtshusholder her i Byen

Made with FlippingBook - Online magazine maker