Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1873, den3. Marts anmødte ved Raadhusprotokollen Jes Hansen født 15. September 1822 i Kolding og begjærede sig meddelt Borgerskab som Høker her i Byen, da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjæree Borgerskb meddelt.

Petrærius

1873, den 18. Marts fremstod for Raadhusprotokollen Jens Carl Christian Tuckhejs født i Vejle den 1. Juli 1833 og begjærede sig meddelt Borgerskab åaa KJøbmandshandel her i Byen, da intet herfor fandtes at være til Hinter, blev Comperenten et begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1873, den 20. Marts fremstod for Raadhusprotokollen Johan Thomsen født i Varde d. 27. Juli 1839 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Smed her i Byen, og da intet herfor fandtes at være til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1873, den 8. April fremstod for Raadhusprotokollen Jens Larsen Toft født i KJøng den 5. Januar 1817 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Detailhandle her i Byen og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1873, den 15. April fremstod for Raadhusprotokollen Peder Larsen født i Rislev d, 7. Juni 1832 og begjærede det under 2. Juni 1865 udstedte Borgerskab paa Værtshusholder, nu ombyttet med Borgerskab paa Detailhandel og da intet herfor fandtes at væe til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petræriua

1873, den 19. April fremstod for Raadhusprotokollen Hans Christian Hansen f. i Nakskov den 8. Marts 1845 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Bager her i Byen. Og da intet herfor fandtes at være til HInter blev COmperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Patrærius

Made with FlippingBook - Online magazine maker