Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Petrærius

1872, den 30 December fremstod fo Raadhusprotokollem Christian Teodor Hansen født i Næstved den 23. Januar 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Skomager her i Byen og da herfor intet fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1873, den 3. Februar fremstod for Raadhusprotokollen Ernst August Frederik Mielche født i Næstved 11. Juli 1844 og begjærede sig meddelt Borgerskab som KJøbmand her i Byen og da herfor intet fandtes at være til HInter blev Comperenten det begjæree Borgerskab meddelt.

Petrærius

1873, den 4. Februar fremstod for Raadhusprotokollen Smed Vilhelm Johansen og begjærede sig meddelt det i Næringslovens § 52 anmeldte Borgerskab paa ringe Handel videre med Brodt. Traad og Garn, Lys og Sæbe. Lægter og Kroger og da herfor intet fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1873, den 15. Februar fremstod for Raadhusprotokollen Julius Christian Christensen født i Næstved d. 23. December 1840 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Blikkenslager og Gørtler her i Byen og da herfor intet fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1873, den 28. Februar fremstod for Raadhusprotokollen Haandskomager Nicolaj Julius Stauning født i Herlufmagle d. 20. August 1845 og bejærede sig meddelt Borgerskab som KJøbmand og Haandskomager her i Byen, da intet hefor var til Hinter meddeltes Comperenten det begjæede Borgerskab

Petrærius

Made with FlippingBook - Online magazine maker