Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1872, den 28. Oktober fremsrod for Raadhusprotokollen Hans Hansen f. i Gjøderup d. 20. December 1824 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Detailhandel her i Byen, da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1972, den 2. November indfandt sig paa Borgmesterens Kontor Fritz Ludvig Borella født i Saxkøbing den 22. April 1847 og begjærede sigmeddelt Borgerskab som Kjøbmand her i Byen og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab medelt.

Petrærius

1872, den 5. November mødte paa Borgmesterens Contor Jens HIngkjær Pedersen og begjærede det d. 22. Novembet 1871 meddelte Borgerskab paa Detailhandel ombyttet med Borgerskab som Kjøbmand her i Byen, og da der herfor intet fandtes at være noget til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt, idet han afgav det tidligere Borgerskab som berettigdes med Formandens Paategning

Petrærius

1972, den 8. November indfandt sig paa Borgmesterens Contor Conrad Christian Larsen født i Nørre Tvede den 15.September 1842 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Vørtshusholder her i Byen og da herfor intet fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1872, den 5. December fremlagdes til Raadhusprotokollen en Skrivelse fra Directionen for Disconto- Laane og Sparebanken for Næstved og Omegn, hvori bemeldte Bank begjærede meddelt Næringsbevis paa at drive Vekselforretning her i Byen og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Banken det attraaede Næringsbevis meddelt

Petrærius

1872, den 23. December begjærede Directionen for Sparekassen for Næstved og Omegn bemeldte Bank meddelt Næringsbevis paa at drive Vekselforretning her i Byen og da intet herfor fandtes at være til HInter blev det begjærede Næringsbevis meddelt.

Made with FlippingBook - Online magazine maker