Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1872, den 31. August fremstod

Heinrich Wilhelm Hørmann

Den 13, Januar 1834 og efter at have

sig i 14 Aar her i Landet begjærede

Borgerskab som Bager her i Byen

At være til HInter blev Comperenten meddelt.

Petrærius

1772, den 25. Oktober frwnstod for Raadusprotokollem Vilhelm Theodor Clausen født i Næstved den 15. Januar 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Skrædder her i Byen da intet herfor fandtes til HInter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

Made with FlippingBook - Online magazine maker